Kontakt:

Napíšte nám:

Objednávky

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
22/2018 Posyp miestnych komunikácií Banskobystrická regionálna správa ciest
0.00 €
20/2018 Monitoring kanalizácie EKOKANAL s.r.o
0.00 €
19/2018 Darčekové poukážky TESCO STORES a.s
800.00 €
18/2018 Prehĺbenie dažďového rygolu Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
0.00 €
17/2018 Prečistenie splaškovej kanalizácie SPOOL a.s
0.00 €
16/2018 Asfaltový šindel KATEPAL-Katrilli PROKOM SR s.r.o
0.00 €
15/2018 Vytýčenie telef.kábla-dostavba kanalizácie Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
14/2018 preprava autobusom Slovenská autobusová doprava, a.s.
0.00 €
13/2018 Vypracovanie projektu PDZ MANAGER plus s.r.o
150.00 €
12/2018 Vytýčenie plynovodu-dostavba kanalizácie Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
11a/2018 Drevorezba-erb a názov obce Tomáš Adamečko
150.00 €
11/2018 Notebook bez Officu Ing.Alexander Tódor - Qick service
0.00 €
10/2018 Pokládka prírodného kameňa Gejza Potočný
180.00 €
9/2018 Betón C 20/25 KOLEK s.r.o
0.00 €
8/2018 Valcovanie futbalového ihriska SVOMA s.r.o
0.00 €
6/2018 Vytýčenie telekomunikačných vedení Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
5/2018 drvený kameň DK 0-63 Jozef Kömüves,NÁKLADNÁ DPRAVA-STAVEBNINY
0.00 €
4/2018 Asfaltový šindel KATEPAL-Katrilli PROKOM SR s.r.o
161.25 €
3/2018 Výroba ping-pong.stola z umelého kameňa Kamenárstvo Líška
0.00 €
2/2018 Výmena rezacieho zariadenia kalového čerpadla Grundfos Praktikpump
498.96 €
1/2018 plastová 120l kukanádoba FiMa
0.00 €
20/17 štrk triedený fr.4-8 Ipeľské štrkopiesky, s.r.o.
0.00 €
19/17 prevod údajov aplikácií Dane a Obyvatelia z KEO do URBISU MADE spol.s r.o.
0.00 €
18/17 Prehliadka plynových gamatiek Rúr Gas, Dóža Štefan
0.00 €
172017 Altánok PREMIER šesťstranný, priem.4m DOORSTONE s.r.o
1891.00 €
16/17 Kamenný oblkad andezit A1 KAMENTA Zdenko Ducký
290.60 €
15/17 Pivný set REVITAL-SK s.r.o
850.00 €
14/17 Výroba oceľ.stožiarov OSTPOL Lučenec s.r.o.
210.80 €
12/17 Nožnicový stan poloprofi 3x6 m Patrik Chovanec
270.00 €
13/17 štrkopiesok fr. 0-22 Ipeľské štrkopiesky, s.r.o.
0.00 €
11/17 Deratizácia proti škodcom Bábolna Bio Slovensko s.r.o
0.00 €
10/17 prírodný kameň + doprava DZ Bazalt s.r.o
470.00 €
9/17 plastová 120l kukanádoba FiMa
0.00 €
8/17 prečistenie dažďovej kanalizácie SPOOL a.s
70.00 €
7/17 drvený kameň DK 0-22 Jozef Kömüves,NÁKLADNÁ DPRAVA-STAVEBNINY
90.00 €
6/17 Výrub a opílenie drevín Michal Sroka
1150.00 €
4/17 Zhotovenie ochrannej konštrukcie JOP STAV spol s.r.o
1750.00 €
5-17 piesok Jozef Kömüves,NÁKLADNÁ DPRAVA-STAVEBNINY
64.80 €
3/17 Vložka filtračná do dúchadla KUBÍČEK KUBÍČEK VHS s.r.o
29.52 €
2/17 Zimný posyp miestnych komunikácií Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
0.00 €
1/17 Kukanádoba na odpad 120 l FiMa
0.00 €
17/16 štrkopiesok fr. 0-22 Ipeľské štrkopiesky, s.r.o.
129.60 €
16/16 kukanádoby na komun.odpad FiMa
120.00 €
15/16 nastavenie PC Ing.Alexander Tódor - Qick service
24.00 €
14/16 smaltovaná tabuľa Smaltovňa s.r.o
34.00 €
10/16 oprava verejného osvetlenia Látka Vladislav
209.40 €
12/16 Overenie meradla BADGER-METER Slovenská legálna metrológia, n.o.
1118.40 €
11a/16 Prezentácia v knihe Novohrad z neba CBS vydavateľstvo
0.00 €
11/16 Vysprávka miestnych komunikácií Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
400.00 €
9/16 krovinorez STIHL Ing.Ivan Teplan-LESPO
829.00 €
7/16 Stavebný materiál STAVIVÁ-Garaj s.r.o
297.49 €
2/16 Vypracovanie žiadosti o NFP z programu Rozvoja vidieka 2014-2020 podopatr.7.2 SQM s.r.o
840.00 €
1/16 Vypracovanie žiadosti o NFP z programu Rozvoja vidieka 2014-2020 podopatr.7.4 SQM s.r.o
840.00 €
17/15 Verejné obstarávanie stav.prác: Zníženie energ.nároč.kult.domu Pan.Dravce SQM s.r.o
900.00 €
6/16 konštrukčná oceľ.rúra DN 63/3 KOVO Konkurent s.r.o
270.00 €
5/16 krovinorez STIHL Ing.Ivan Teplan-LESPO
829.00 €
4/16 Hecht-drvič vetiev motorový REVITAL-SK s.r.o
379.00 €
3/16 štrkodrť Jozef Kömüves,NÁKLADNÁ DPRAVA-STAVEBNINY
130.00 €
18/15 Čerpanie a odvoz kalu OSA LADISLAV
96.00 €
15/15 Pretláčanie kanalizácie SPOOL a.s
28.21 €
14/15 Geom.plán Geodeti G5 s.r.o
0.00 €
13/15 Plyn.kotol ATTACK NOVOTERM s.r.o
653.82 €
12/15 objednávka na rozbor odpad vôd z ČOV-P.Dravce MIKROLAB s.r.o
0.00 €
11/15 vypracovanie kommpl.dokumentácie CO Ing.Chamula
0.00 €
10/15 Geometrický plán Geodeti G5 s.r.o
250.00 €
F Objednávka informačnej brožúry UMP s.r.o
0.00 €
08/15 Oprava kolesovej kosačky HUSQVARNA Roman Kántor R&K Autoservis
0.00 €
06/15 Revízia komína a dymovodov MŠ-P.Dravce Jozef Krnáč-Kominárstvo,vložkovanie komínov
0.00 €
04/15 kuka nádoby - nákup FiMa
158.40 €
2/15 oprava ver. osv. v obci Citelum Slovakia, s.r.o
0.00 €
1/2014 ter.úpr.s buldozérom v obci EX TRANS, s.r.o.
1196.52 €
01/15 servisná preliadka plyn. gamat. Rúr Gas, Dóža Štefan
0.00 €

Objednávky za rok 2012

pdf objednávka webovej stránky

Objednávky za rok 2011

pdf objednávka na kukanádoby
pdf vypracovanie koncoroč. uzávierky
pdf zmena projektu obj.zrušená
pdf kamenné drvivo
pdf projekt HUSK PC, office, tlačiareň
pdf projekt HUSK fotoaparát
pdf projekt HUSK informačná tabuľa
pdf projekt HUSK občerst. úvodná konf.
pdf projekt HUSK ozvučenie a prev.tlm.apar. na UK
pdf projekt HUSK tlmočenie na UK
pdf štrkopiesok
pdf iris MSN