Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Ochrana životného prostredia -DEŇ ZEME

  Deň zeme - Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Iniciátorom bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Tento deň sa začal oslavovať od roku 1970. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytované Zemou. Je potreba si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.

Pri príležitosti Dňa zeme v rámci ochrany životného prostredia sa deti z detského domova v Panických Dravciach pod dozorom vychovávateľky Moniky Kubincovej zapojili do čistenia verejných priestranstiev formou zberu odpadu. Starosta obce ich poučil o dôležitosti triedenia odpadu a rozdal deťom pomôcky na  vykonanie tejto aktivity.

Zoznam aktualít

Ochrana životného prostredia -DEŇ ZEME
Okresný úrad Lučenec-odbor krízového riadenia PROPAGÁCIA DOBROVOĽNEJ VOJENSKEJ PRÍPRAVY
OZNÁMENIE-Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec
UPOZORNENIE- Ochrana pred požiarmi
UPOZORNENIE ČOV-P.DRAVCE
ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU, ZBER PLASTOV, ZBER PAPIERA, ZBER ELEKTROODPADU rok 2018
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ ZBOR Upozornenie na dodržanie kontroly a čistenia komínov
ENVIPAK : Ako správne triediť odpad
Oznámenie obce o dostupnosti k nahliadnutiu do Zbierky zákonov SR
Oznámenie SSE - distribúcia a.s. Lučenec