Panické Dravcehttp://www.panickedravce.sk/Wed, 21 Feb 2018 06:12:41 +0100ECHELON CMS 2.1<![CDATA[REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA LUČENEC - Informovanosť občanov o pláne veterinárnej prevencie a ochrane štátneho územia SR a iných povinností pri chove HZ v roku 2017]]>http://www.panickedravce.sk//---75-regionalna-veterinarna-a-potravinova-sprava-lucenec---informovanost-obcanov-o-plane-veterinarnej-prevencie-a-ochrane-statneho-uzemia-sr-a-inych-povinnosti-pri-chove-hz-v-roku-2017Mon, 20 Feb 2017 10:09:00 +0100http://www.panickedravce.sk//---75-regionalna-veterinarna-a-potravinova-sprava-lucenec---informovanost-obcanov-o-plane-veterinarnej-prevencie-a-ochrane-statneho-uzemia-sr-a-inych-povinnosti-pri-chove-hz-v-roku-2017<![CDATA[OZNÁMENIE o prerokovaní návrhu programu starostlivosti o chránené vtáčie územie Poiplie na roky 2018-2047]]>http://www.panickedravce.sk//---102-oznamenie-o-prerokovani-navrhu-programu-starostlivosti-o-chranene-vtacie-uzemie-poiplie-na-roky-2018-2047Wed, 27 Dec 2017 15:02:00 +0100http://www.panickedravce.sk//---102-oznamenie-o-prerokovani-navrhu-programu-starostlivosti-o-chranene-vtacie-uzemie-poiplie-na-roky-2018-2047<![CDATA[UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB poslancov a predsedu BBSK]]>http://www.panickedravce.sk//---95-uverejnenie-vysledkov-volieb-poslancov-a-predsedu-bbskMon, 06 Nov 2017 07:54:00 +0100http://www.panickedravce.sk//---95-uverejnenie-vysledkov-volieb-poslancov-a-predsedu-bbsk<![CDATA[UPOZORNENIE pre účastníkov cestnej premávky]]>http://www.panickedravce.sk//---60-upozornenie-pre-ucastnikov-cestnej-premavkyThu, 29 Sep 2016 13:39:00 +0200http://www.panickedravce.sk//---60-upozornenie-pre-ucastnikov-cestnej-premavky<![CDATA[Oznámenie SSE - distribúcia a.s. Lučenec]]>http://www.panickedravce.sk//---35-oznamenie-sse---distribucia-as-lucenecMon, 18 Jan 2016 10:04:00 +0100http://www.panickedravce.sk//---35-oznamenie-sse---distribucia-as-lucenec<![CDATA[Oznámenie obce o dostupnosti k nahliadnutiu do Zbierky zákonov SR]]>http://www.panickedravce.sk//---66-oznamenie-obce-o-dostupnosti-k-nahliadnutiu-do-zbierky-zakonov-srThu, 10 Nov 2016 13:31:00 +0100http://www.panickedravce.sk//---66-oznamenie-obce-o-dostupnosti-k-nahliadnutiu-do-zbierky-zakonov-sr<![CDATA[ENVIPAK : Ako správne triediť odpad]]>http://www.panickedravce.sk//---59-envipak---ako-spravne-triedit-odpadThu, 08 Sep 2016 14:28:00 +0200http://www.panickedravce.sk//---59-envipak---ako-spravne-triedit-odpad<![CDATA[HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ ZBOR Upozornenie na dodržanie kontroly a čistenia komínov]]>http://www.panickedravce.sk//---65-hasicsky-zachranny-zbor---upozornenie-na-dodrzanie-kontroly-a-cistenia-kominovThu, 10 Nov 2016 11:13:00 +0100http://www.panickedravce.sk//---65-hasicsky-zachranny-zbor---upozornenie-na-dodrzanie-kontroly-a-cistenia-kominov<![CDATA[Opatrenie počas vykurovacieho obdobia]]>http://www.panickedravce.sk//---94-opatrenie-pocas-vykurovacieho-obdobiaWed, 18 Oct 2017 13:37:00 +0200http://www.panickedravce.sk//---94-opatrenie-pocas-vykurovacieho-obdobia<![CDATA[ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU, ZBER PLASTOV, ZBER PAPIERA, ZBER ELEKTROODPADU rok 2018]]>http://www.panickedravce.sk//---101-zber-komunalneho-odpadu----zber-plastov--zber-papiera--zber-elektroodpadu-rok-2018Thu, 21 Dec 2017 12:33:00 +0100http://www.panickedravce.sk//---101-zber-komunalneho-odpadu----zber-plastov--zber-papiera--zber-elektroodpadu-rok-2018<![CDATA[UPOZORNENIE ČOV-P.DRAVCE]]>http://www.panickedravce.sk//---20-upozornenie---cov-pdravceThu, 24 Sep 2015 12:04:00 +0200http://www.panickedravce.sk//---20-upozornenie---cov-pdravce