Kontakt:

Napíšte nám:

Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2015
Daň z nehnuť., miestne dane, miestne popl. za komun a stav.odpad
(257.4 kb)
Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2015
VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov
(194.72 kb)
Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2016
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stav. odpadmi
(774.03 kb)
Dodatok č.1 k VZN č.1/2016
Dodatok č.1 k VZN č.1/2016 o nakladaní s kom.odpadmi a stav.odpadmi
(238.64 kb)
Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2017
Daň z nehnuť., miestne dane, miestne popl. za komun a drobné stav.odpad
(200.6 kb)
Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2018
Daň z nehnuť., miestne dane, miestne popl. za komun a drobné stav.odpad
(200.6 kb)
Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2019
Daň z nehnuť., miestne dane, miestne poplatky na rok 2020
(252.36 kb)