Kontakt:

Napíšte nám:

Kontakt

Toto webové sídlo www.panickedravce.sk spravuje Obec Panické Dravce a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

 

Správca obsahu: 
Obec Panické Dravce

 

Adresa:
Obecný úrad 
Panické Dravce č.280

985 32 Veľká nad Ipľom

 

IČO: 00 316 296

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Lučenec
Počet obyvateľov: 733
Rozloha: 1115 ha
Prvá písomná zmienka:v roku 1246

 

Všeobecné informácie: obec@panickedravce.sk
Podateľňa: obec@panickedravce.sk
Starosta Atilla Papp  starosta@panickedravce.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@panickedravce.sk

 

Sekretariát: 
Tel.:  047 43 74 134

Starosta: 0905 359 860

Úradné hodiny Obecného úradu Panické Dravce:

 Pondelok:  7.30-12.00      12.30.15.30

 Utorok:      7.30-12.00      12.30-15.30

 Streda:      7.30-12.00      12.30-15.30

 Štvrtok:            nestránkový deň

 Piatok:       7.30-12.00      12.30-15.30

 

Kompetencie:
Obec Panické Dravce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).
Stavebný úrad pre obec Panické Dravce je zriadený v Lučenci

Úradné hodiny stavebného úradu ( v budove MsÚ v Lučenci)

Pondelok 8.00 – 16.00  
Utorok 8.00 – 12.00  
Streda 8.00 – 17.00  
Štvrtok 8.00 – 12.00  
Piatok                         8.00 - 15.00  

 

aktualizované 18.12.2015

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
04011 Košice

info@webex.sk