Elérhetőségek:

Írj nekünk:

Szerződések

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 180)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
22/29/054/224 Poskytnutie príspevku "Chyť sa svojej šance"§54 Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
2 270.76 €
12/9/2022 Vybudovanie kamerového systému v obci Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: ULTIMATE SYSTEMS s.r.o.
21 438.17 €
6/9/2022 Kosenie trávy Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: STONE ROOF Farm - Béla Balázs
1 300.00 €
41/2022 Zmluva o nájme plochy na reklamné účely Odb.: Brantner Gemer s.r.o
Dod.: Obec Panické Dravce
1 000 €
1/2022 Predaj potravinárskych výrobkov Odb.: Prevádzka: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: Pakran Pavel Krpčiar
0 €
2532001 Komplexný a odplatný výkon odpadového hospodárstva Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Brantner Gemer s.r.o
0 €
2022205-TZ-0697 Pripojenie odberného elektrického zariadenia (verejné osvetlenie obec) Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Stredoslovenská distribučná, a.s.
0 €
612/2022/ODDDO poskytnutie finančnej dotácie na rok 2022 Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
1 400 €
3/5/2022 Dodávka a montáž plastových okien a dverí a mur.vysprávky Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: REALTHERM Slovakia plus s.r.o
5 502.49 €
Dodatok č.1 k Zmluve 6/7/2018 ročný príspevok na prevádzku karanténnej stanice Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: OZ Šťastné labky
120 €
202200768 Poskytovanie dôveryhodnej služby vydávania certifikátov Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Disig, a.s.
0 €
25/1/2022 Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Paniké Dravce Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Ervin Szabó ELREV
18 053.30 €
Dodatok č.1 k Zmluve č.2532001 Výkon zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania komun.odpadov Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Brantner Gemer s.r.o
0 €
22/11/2021 Vypracovanie dokumentu-Posúdenie zdravotných rizík Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Ing.Renata Sekeráková
100 €
Dohoda č.21/29/012/19 Realizácia činnosti aktivačných prác podľa §12 zákona č.417/2013 Z.z Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
0 €
Dohoda č.21/29/010/21 Realizácia činnosti aktivačných prác podľa §10 ods.3,ods.5 písm b) zákona č.417/2013 Z.z Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
0 €
107/POD-606/21 Zmluva o poskytnutí podpory na projekt Odpadové hospodárstvo v obci Panické Dravce Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
5 000 €
21/29/054/364 Poskytnutie finančného príspevku Podpora zamestnanosti Aktivita č.1 Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
6 140.61 €
02/09/2021 Výkon prenesených úlôh územného plánovania a stavebného poriadku Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Mesto Lučenec
0 €
ZoD-0008-07-21 Oprava miestnej komuikácie parc. C1100/2 a 1107 Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Asfaltovanie s.r.o
4 993.85 €
Generované portálom Uradne.sk

 

Zmluvy za rok 2012

 

pdf Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 1606/2011/IS
pdf Dodatok č. 2 k Zmluve 1606/2011/IS /popis/
pdf Zmluva o spolupráci /popis/
pdf CO -ZZPO Zmluva o spolupráci
pdf Zmluva o term. úvere /popis/
pdf Zmluva o terminovanom úvere č. 286/2012/UZ
pdf Príloha k Zmluve č. 286/2012/UZ: Odkladacie podmienky
pdf Príloha k Zmluve č. 286/2012/UZ: Špecifické podmienky úveru
pdf Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 585/2012/D
pdf Zmluva č. 446/2012/ZZ o zriadení záložného práva na pohľadávky zúčtu
pdf Dodatok č. 3 k Zmluve 1606/2011/IS /popis/
pdf Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo 1606/2011/IS
pdf Zmluva č. 8572708U01 o PP z Environmentálneho fondu formou dotácie popis
pdf Zmluva č. 8572708U01 o PP z Environmentálneho fondu formou dotácie
pdf Zmluva č. MB180412-10 o vytvorení webovej stránky popis
pdf Zmluva č. MB180412-10 o vytvorení webovej stránky
pdf Príloha č. 1 k zmluve o vytvorenie webovej stránky
pdf Dohoda o poskytnutí príspevku na AČ formou MOS popis
pdf Dohoda o poskytnutí príspevku na AČ formou MOS
pdf Dohoda -Úrazové poistenie UoZ popis
pdf Dohoda -Úrazové poistenie UoZ

Zmluvy za rok 2011

pdf Zmluva o termínovanom úvere č, 606/2011 UZ
pdf Zmluva o termínovanom úvere č, 607/2011 UZ
pdf Dodatok k Zmluve o dodávke plynu SPP
pdf Zmluva o dielo SVP
pdf Dodatok k Zmluve o pripojení
pdf Dodatok k Zmluve o pripojení
pdf Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
pdf Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
pdf Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
pdf Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
pdf Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
pdf Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
pdf Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
pdf Zmluva o spolupráci
pdf Mandátna zmluva
pdf Zmluva o využívaní el.služieb
pdf Zmluva o dielo kanalizácia
pdf Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
pdf Zmluva o dielo kanalizácia ČOV
pdf Zmluva o dielo kanalizácia ČOV NM a G
pdf Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny