Panické Dravcehttps://www.panickedravce.sk/Fri, 06 Aug 2021 02:54:40 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Oznámenie SSE - distribúcia a.s. Lučenec]]>https://www.panickedravce.sk//---35-oznamenie-sse---distribucia-as-lucenecMon, 18 Jan 2016 10:04:00 +0100https://www.panickedravce.sk//---35-oznamenie-sse---distribucia-as-lucenec<![CDATA[Oznámenie obce o dostupnosti k nahliadnutiu do Zbierky zákonov SR]]>https://www.panickedravce.sk//---66-oznamenie-obce-o-dostupnosti-k-nahliadnutiu-do-zbierky-zakonov-srThu, 10 Nov 2016 13:31:00 +0100https://www.panickedravce.sk//---66-oznamenie-obce-o-dostupnosti-k-nahliadnutiu-do-zbierky-zakonov-sr<![CDATA[ENVIPAK : Ako správne triediť odpad]]>https://www.panickedravce.sk//---59-envipak---ako-spravne-triedit-odpadThu, 08 Sep 2016 14:28:00 +0200https://www.panickedravce.sk//---59-envipak---ako-spravne-triedit-odpad<![CDATA[UPOZORNENIE ČOV-P.DRAVCE]]>https://www.panickedravce.sk//---20-upozornenie---cov-pdravceThu, 24 Sep 2015 12:04:00 +0200https://www.panickedravce.sk//---20-upozornenie---cov-pdravce<![CDATA[Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec "Informovanie občanov o podmienkach zabíjania zvierat pre súkromnú domácu spotrebu"]]>https://www.panickedravce.sk//---118-regionalna-veterinarna-a-potravinova-sprava-lucenec-informovanie-obcanov-o-podmienkach-zabijania-zvierat-pre-sukromnu-domacu-spotrebuWed, 21 Nov 2018 10:11:00 +0100https://www.panickedravce.sk//---118-regionalna-veterinarna-a-potravinova-sprava-lucenec-informovanie-obcanov-o-podmienkach-zabijania-zvierat-pre-sukromnu-domacu-spotrebu<![CDATA[Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec OZNAM Registrácia chovateľov ošípaných]]>https://www.panickedravce.sk//---119-regionalna-veterinarna-a-potravinova-sprava-lucenec-oznam-registracia-chovatelov-osipanychThu, 22 Nov 2018 08:56:00 +0100https://www.panickedravce.sk//---119-regionalna-veterinarna-a-potravinova-sprava-lucenec-oznam-registracia-chovatelov-osipanych<![CDATA[Oznam pre vlastníkov psov o povinnosti zabezpečiť trvalé označenie psa transpondérom]]>https://www.panickedravce.sk//---193-oznam-pre-vlastnikov-psov-o-povinnosti-zabezpecit-trvale-oznacenie-psa-transponderomMon, 23 Nov 2020 14:06:00 +0100https://www.panickedravce.sk//---193-oznam-pre-vlastnikov-psov-o-povinnosti-zabezpecit-trvale-oznacenie-psa-transponderom<![CDATA[HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ ZBOR ]]>https://www.panickedravce.sk//---65-hasicsky-zachranny-zbor---Thu, 10 Nov 2016 11:13:00 +0100https://www.panickedravce.sk//---65-hasicsky-zachranny-zbor---<![CDATA[Oznámenie o zaradení časti nárazníkovej zóny Juh do vysokorizikovej zóny (Part I) vo vzťahu k africkému moru ošípaných]]>https://www.panickedravce.sk//---181-oznamenie-o-zaradeni-casti-naraznikovej-zony-juh-do-vysokorizikovej-zony-part-i-vo-vztahu-k-africkemu-moru-osipanychWed, 19 Aug 2020 11:05:00 +0200https://www.panickedravce.sk//---181-oznamenie-o-zaradeni-casti-naraznikovej-zony-juh-do-vysokorizikovej-zony-part-i-vo-vztahu-k-africkemu-moru-osipanych<![CDATA[COVID-19]]>https://www.panickedravce.sk//---185-covid-19Fri, 11 Sep 2020 21:11:00 +0200https://www.panickedravce.sk//---185-covid-19<![CDATA[Harmonogram vývozu odpadu rok 2021]]>https://www.panickedravce.sk//---155-harmonogram-vyvozu-odpadu-rok-2021Tue, 07 Jan 2020 13:26:00 +0100https://www.panickedravce.sk//---155-harmonogram-vyvozu-odpadu-rok-2021<![CDATA[Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020]]>https://www.panickedravce.sk//---202-informacia-o-urovni-vytriedenia-komunalnych-odpadov-za-rok-2020Wed, 17 Feb 2021 10:31:00 +0100https://www.panickedravce.sk//---202-informacia-o-urovni-vytriedenia-komunalnych-odpadov-za-rok-2020<![CDATA[INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ: Návrh strategického dokumentu ÚZEMNÝ PLÁN MESTA LUČENEC variant A, variant B]]>https://www.panickedravce.sk//---208-informacia-pre-verejnost-navrh-strategickeho-dokumentu-zemny-plan-mesta-lucenec-variant-a-variant-bWed, 10 Mar 2021 09:13:00 +0100https://www.panickedravce.sk//---208-informacia-pre-verejnost-navrh-strategickeho-dokumentu-zemny-plan-mesta-lucenec-variant-a-variant-b<![CDATA[ZÁKAZ VYPAĽOVANIA]]>https://www.panickedravce.sk//---211-zakaz-vypalovaniaWed, 24 Mar 2021 10:01:00 +0100https://www.panickedravce.sk//---211-zakaz-vypalovania<![CDATA[VÝZVA pre vlastníkov lesných pozemkov]]>https://www.panickedravce.sk//---212-vyzva-pre-vlastnikov-lesnych-pozemkovTue, 13 Apr 2021 07:28:00 +0200https://www.panickedravce.sk//---212-vyzva-pre-vlastnikov-lesnych-pozemkov<![CDATA[Verejná vyhláška Oznámenie o opakovanej dražbe Lesné pozemky v k.ú Halič a k.ú. Panické Dravce]]>https://www.panickedravce.sk//---215-verejna-vyhlaska-oznamenie-o-opakovanej-drazbe-lesne-pozemky-v-ku-halic-a-ku-panicke-dravceWed, 12 May 2021 08:22:00 +0200https://www.panickedravce.sk//---215-verejna-vyhlaska-oznamenie-o-opakovanej-drazbe-lesne-pozemky-v-ku-halic-a-ku-panicke-dravce<![CDATA[Zaburenenie pozemkov - UPOZORNENIE]]>https://www.panickedravce.sk//---216-zaburenenie-pozemkov---upozornenieFri, 21 May 2021 11:31:00 +0200https://www.panickedravce.sk//---216-zaburenenie-pozemkov---upozornenie<![CDATA[VEREJNÁ VYHLÁŠKA : PHSR Banskobystrického samosprávneho kraja]]>https://www.panickedravce.sk//---217-verejna-vyhlaska--phsr-banskobystrickeho-samospravneho-krajaFri, 21 May 2021 11:33:00 +0200https://www.panickedravce.sk//---217-verejna-vyhlaska--phsr-banskobystrickeho-samospravneho-kraja<![CDATA[Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec]]>https://www.panickedravce.sk//---221-regionalna-veterinarna-a-potravinova-sprava-lucenecThu, 01 Jul 2021 09:44:00 +0200https://www.panickedravce.sk//---221-regionalna-veterinarna-a-potravinova-sprava-lucenec<![CDATA[VEREJNÁ VYHLÁŠKA Nízkouhlová stratégia mesta Lučenec]]>https://www.panickedravce.sk//---223-verejna-vyhlaska--nizkouhlova-strategia-mesta-lucenecMon, 12 Jul 2021 11:44:00 +0200https://www.panickedravce.sk//---223-verejna-vyhlaska--nizkouhlova-strategia-mesta-lucenec<![CDATA[INFORMÁCIA - výrub drevín]]>https://www.panickedravce.sk//---224-informacia---vyrub-drevinThu, 22 Jul 2021 09:39:00 +0200https://www.panickedravce.sk//---224-informacia---vyrub-drevin