Panické Dravcehttps://www.panickedravce.sk/Wed, 30 Nov 2022 02:10:13 +0100ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Oznámenie SSE - distribúcia a.s. Lučenec]]>https://www.panickedravce.sk//---35-oznamenie-sse---distribucia-as-lucenecMon, 18 Jan 2016 10:04:00 +0100https://www.panickedravce.sk//---35-oznamenie-sse---distribucia-as-lucenec<![CDATA[Oznámenie obce o dostupnosti k nahliadnutiu do Zbierky zákonov SR]]>https://www.panickedravce.sk//---66-oznamenie-obce-o-dostupnosti-k-nahliadnutiu-do-zbierky-zakonov-srThu, 10 Nov 2016 13:31:00 +0100https://www.panickedravce.sk//---66-oznamenie-obce-o-dostupnosti-k-nahliadnutiu-do-zbierky-zakonov-sr<![CDATA[ENVIPAK : Ako správne triediť odpad]]>https://www.panickedravce.sk//---59-envipak---ako-spravne-triedit-odpadThu, 08 Sep 2016 14:28:00 +0200https://www.panickedravce.sk//---59-envipak---ako-spravne-triedit-odpad<![CDATA[UPOZORNENIE ČOV-P.DRAVCE]]>https://www.panickedravce.sk//---20-upozornenie---cov-pdravceThu, 24 Sep 2015 12:04:00 +0200https://www.panickedravce.sk//---20-upozornenie---cov-pdravce<![CDATA[Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec "Informovanie občanov o podmienkach zabíjania zvierat pre súkromnú domácu spotrebu"]]>https://www.panickedravce.sk//---118-regionalna-veterinarna-a-potravinova-sprava-lucenec-informovanie-obcanov-o-podmienkach-zabijania-zvierat-pre-sukromnu-domacu-spotrebuWed, 21 Nov 2018 10:11:00 +0100https://www.panickedravce.sk//---118-regionalna-veterinarna-a-potravinova-sprava-lucenec-informovanie-obcanov-o-podmienkach-zabijania-zvierat-pre-sukromnu-domacu-spotrebu<![CDATA[Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec OZNAM Registrácia chovateľov ošípaných]]>https://www.panickedravce.sk//---119-regionalna-veterinarna-a-potravinova-sprava-lucenec-oznam-registracia-chovatelov-osipanychThu, 22 Nov 2018 08:56:00 +0100https://www.panickedravce.sk//---119-regionalna-veterinarna-a-potravinova-sprava-lucenec-oznam-registracia-chovatelov-osipanych<![CDATA[Oznam pre vlastníkov psov o povinnosti zabezpečiť trvalé označenie psa transpondérom]]>https://www.panickedravce.sk//---193-oznam-pre-vlastnikov-psov-o-povinnosti-zabezpecit-trvale-oznacenie-psa-transponderomMon, 23 Nov 2020 14:06:00 +0100https://www.panickedravce.sk//---193-oznam-pre-vlastnikov-psov-o-povinnosti-zabezpecit-trvale-oznacenie-psa-transponderom<![CDATA[HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ ZBOR ]]>https://www.panickedravce.sk//---65-hasicsky-zachranny-zbor---Thu, 10 Nov 2016 11:13:00 +0100https://www.panickedravce.sk//---65-hasicsky-zachranny-zbor---<![CDATA[Oznámenie o zaradení časti nárazníkovej zóny Juh do vysokorizikovej zóny (Part I) vo vzťahu k africkému moru ošípaných]]>https://www.panickedravce.sk//---181-oznamenie-o-zaradeni-casti-naraznikovej-zony-juh-do-vysokorizikovej-zony-part-i-vo-vztahu-k-africkemu-moru-osipanychWed, 19 Aug 2020 11:05:00 +0200https://www.panickedravce.sk//---181-oznamenie-o-zaradeni-casti-naraznikovej-zony-juh-do-vysokorizikovej-zony-part-i-vo-vztahu-k-africkemu-moru-osipanych<![CDATA[ZÁKAZ VYPAĽOVANIA]]>https://www.panickedravce.sk//---211-zakaz-vypalovaniaWed, 24 Mar 2021 10:01:00 +0100https://www.panickedravce.sk//---211-zakaz-vypalovania<![CDATA[VÝZVA pre vlastníkov lesných pozemkov]]>https://www.panickedravce.sk//---212-vyzva-pre-vlastnikov-lesnych-pozemkovTue, 13 Apr 2021 07:28:00 +0200https://www.panickedravce.sk//---212-vyzva-pre-vlastnikov-lesnych-pozemkov<![CDATA[Zaburenenie pozemkov - UPOZORNENIE]]>https://www.panickedravce.sk//---216-zaburenenie-pozemkov---upozornenieFri, 21 May 2021 11:31:00 +0200https://www.panickedravce.sk//---216-zaburenenie-pozemkov---upozornenie<![CDATA[Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec]]>https://www.panickedravce.sk//---221-regionalna-veterinarna-a-potravinova-sprava-lucenecThu, 01 Jul 2021 09:44:00 +0200https://www.panickedravce.sk//---221-regionalna-veterinarna-a-potravinova-sprava-lucenec<![CDATA[HARMONOGRAM zberu odpadu na rok 2022]]>https://www.panickedravce.sk//---237-harmonogram-zberu-odpadu-na-rok-2022Sat, 20 Nov 2021 07:48:00 +0100https://www.panickedravce.sk//---237-harmonogram-zberu-odpadu-na-rok-2022<![CDATA[COVID-19]]>https://www.panickedravce.sk//---185-covid-19Fri, 11 Sep 2020 21:11:00 +0200https://www.panickedravce.sk//---185-covid-19<![CDATA[Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021]]>https://www.panickedravce.sk//---246-informacia-o-urovni-vytriedenia-komunalnych-odpadov-za-rok-2021Thu, 24 Feb 2022 11:09:00 +0100https://www.panickedravce.sk//---246-informacia-o-urovni-vytriedenia-komunalnych-odpadov-za-rok-2021<![CDATA[UPOZORNENIE PRE SENIOROV !!!]]>https://www.panickedravce.sk//---251-upozornenie-pre-seniorov-Sun, 12 Jun 2022 09:13:00 +0200https://www.panickedravce.sk//---251-upozornenie-pre-seniorov-<![CDATA[Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 22.6.2022-do odvolania]]>https://www.panickedravce.sk//---253-vyhlasenie-casu-zvyseneho--nebezpecenstva-vzniku-poziaru-od-2262022-do-odvolaniaWed, 22 Jun 2022 13:13:00 +0200https://www.panickedravce.sk//---253-vyhlasenie-casu-zvyseneho--nebezpecenstva-vzniku-poziaru-od-2262022-do-odvolania<![CDATA[Voľby 2022 do samosprávy obcí a samosprávy krajov]]>https://www.panickedravce.sk//---255-volby-2022-do-samospravy-obci-a-samospravy-krajovWed, 13 Jul 2022 11:21:00 +0200https://www.panickedravce.sk//---255-volby-2022-do-samospravy-obci-a-samospravy-krajov<![CDATA[OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE: Integrovaná územná stratégia Udržateľného mestského rozvoja Lučenec 2022-2027 (2030)]]>https://www.panickedravce.sk//---257-oznamenie-o-strategickom-dokumente-integrovana-uzemna-strategia-udrzatelneho-mestskeho-rozvoja-lucenec-2022-2027-2030Tue, 27 Sep 2022 18:56:00 +0200https://www.panickedravce.sk//---257-oznamenie-o-strategickom-dokumente-integrovana-uzemna-strategia-udrzatelneho-mestskeho-rozvoja-lucenec-2022-2027-2030<![CDATA[VÝRUB DREVÍN: Informácia]]>https://www.panickedravce.sk//---259-vyrub-drevin-informaciaTue, 18 Oct 2022 10:45:00 +0200https://www.panickedravce.sk//---259-vyrub-drevin-informacia<![CDATA[Oznámenie o dražbe (D 5091522)]]>https://www.panickedravce.sk//---260-oznamenie-o-drazbe-d-5091522Mon, 24 Oct 2022 15:20:00 +0200https://www.panickedravce.sk//---260-oznamenie-o-drazbe-d-5091522<![CDATA[Verejná vyhláška Poľovnícke združenie Počúvadlo Lučenec]]>https://www.panickedravce.sk//---261-verejna-vyhlaska-polovnicke-zdruzenie-pocuvadlo-lucenecWed, 02 Nov 2022 13:47:00 +0100https://www.panickedravce.sk//---261-verejna-vyhlaska-polovnicke-zdruzenie-pocuvadlo-lucenec<![CDATA[DEŇ ÚCTY K STARŠÍM 19.novembra 2022 o 14:00 hod.]]>https://www.panickedravce.sk//---263-den-cty-k-starsim-19novembra-2022-o-1400-hodFri, 04 Nov 2022 14:15:00 +0100https://www.panickedravce.sk//---263-den-cty-k-starsim-19novembra-2022-o-1400-hod<![CDATA[Oznámenie - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec]]>https://www.panickedravce.sk//---264-oznamenie---rad-prace-socialnych-veci-a-rodiny-lucenecFri, 11 Nov 2022 14:23:00 +0100https://www.panickedravce.sk//---264-oznamenie---rad-prace-socialnych-veci-a-rodiny-lucenec<![CDATA[Kampaň - Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľudmi]]>https://www.panickedravce.sk//---266-kampan---europsky-den-boja-proti-obchodovaniu-s-ludmiFri, 11 Nov 2022 14:58:00 +0100https://www.panickedravce.sk//---266-kampan---europsky-den-boja-proti-obchodovaniu-s-ludmi<![CDATA[Referendum 2023]]>https://www.panickedravce.sk//---267-referendum-2023Fri, 11 Nov 2022 15:18:00 +0100https://www.panickedravce.sk//---267-referendum-2023<![CDATA[Pozvánka na ustanovujúce a prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva Pan.Dravce dňa 24.novembra 2022 o 18:00 hod v knižnici OÚ]]>https://www.panickedravce.sk//---268-pozvanka-na-ustanovujuce-a-prve-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-pandravce-dna-24novembra-2022-o-1800-hod-v-kniznici-oMon, 21 Nov 2022 10:38:00 +0100https://www.panickedravce.sk//---268-pozvanka-na-ustanovujuce-a-prve-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-pandravce-dna-24novembra-2022-o-1800-hod-v-kniznici-o