Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Oznámenie SSE - distribúcia a.s. Lučenec

     Podľa ustanovenia §10 zákona o energetike (zákon č. 656/2004 Zb.z.) je SSE, a.s. zo zákona oprávnená odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení.

 

     Podľa zákona o energetike je zakázané pod elektrickým vedením:

     a)  zriadovať stavby, konštrukcie a skládky,

     b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre,

     c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre vo vzdialenosti od 2 metrov od krajného vzdušného vedenia,

     d)  uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,

     e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,

     f) vykonávať akékoľvek činnosti orozujúce elektronické vedenia.

Zoznam aktualít

BBSK-Pomoc pre seniorov s nákupmi
SSE-prerušenie dodávky elektriny dňa 29.4.2020
Obecný úrad Panické Dravce vybavovanie úradných záležitostí
CORONAVIRUS COVID-19 OZNAMY Krízový štáb aVEREJNÁ VYHLÁŠKA-Úrad verejného zdravotníctva SR
REGIÓN NEOGRADIENSIS Výzva č.1/2020 k predkladaniu žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt Novohradu
Harmonogram vývozu odpadu rok 2020
Voľby do Národnej rady SR 2020
Kalendár 2020
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019
VEREJNÝ PRIESKUM-výstavba vodovodu
1 2 3 [>]