SlovenskýSlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Kultúra

 

Kultúrny dom obce Panické Dravce

 

 

Kultúrno-spoločenské podujatia v roku 2014:

 • Stavanie mája, Deň detí, Obecný zájazd  

Kultúrno-spoločenské podujatia v roku 2015:

 • Fašiangový ples    
 • Stavanie mája     
 • Deň matiek    
 • Deň detí     
 • Obecný zájazd(Bogács-HU)    
 • Účasť na súťaži vo varení držkového perkeltu  ( Ipolytarnóc )   
 • Stretnutie Dravčanov v Királydaróc(Craidorolt-Rumunsko)       V. Kárpátmedencei Darócok találkozója(Királydaróc)   
 • Palócsky deň  (Občianske združenie PALÓC)                           
 • Deň dôchodcov    
 • Vianočný program s rozdávaním darčekov (Ymca a BJB))  

Kultúrno-spoločenské podujatia v roku 2016:  

 • Fašiangový ples  
 • Stavanie mája  
 • Deň matiek  
 • Deň detí
 • Obecný zájazd (Tiszaújváros HU)
 • Palócsky deň (Občianske združenie PALÓC v spolupráci s obec.zast. Pan.Dravce)
 • Deň dôchodcov
 • Adventný veniec pri kostole
 • Mikulášsky večierok
 • Vianočný program pre deti s rozdávaním darčekov (YMCA a BJB)  

Kultúrno-spoločenské podujatia v roku 2017:

 • Fašiangový ples
 • Stavanie mája
 • Deň matiek
 • Deň detí
 • Obecný zájazd-termálne kúpalisko Tiszaújváros (22.júl)
 • Deň obce (12.august)
 • Stretnutie Dravčanov  (26.august )  Dorolt-Rumunsko    VII.Kárpátmedencei Darócok találkozója
 • Pusztadaróc,Erdély RO -Deň dôchodcov (22.októbra)
 • Adventný veniec pri kostole (2.december)
 • Mikulášsky večierok (10.december)
 • Vianočný program pre deti s rozdávaním darčekov (22.december, organizátor: BJB v Pan.Dravciach)  

Kultúrno-spoločenské podujatia v roku 2018:

 • Fašiangový ples(27.januára)
 • Stavanie mája
 • Deň detí (3.júna)
 • Otvorenie Detského ihriska a oddychového parku (30.júna)
 • VIII.Stretnutie Dravčanov (Veľké Dravce-7.júla)
 • VIII.Kárpátmedencei Daróc községek találkozója ( Nagydaróc-július 7)
 • Obecný zájazd EGER (14.júla)
 • Deň obce (28.júla)
 • Deň úcty k starším ( 21.októbra)
 • Adventný veniec
 • Mikuláš (9.decembra)
 • Vianočný program s rozdávaním darčekov a vystúpenie spevokolu  Bratskej jednoty babtistov ( 22 a 23.decembra)  

Kultúrno- spoločenské podujatia v roku 2019:

 • Fašiangový ples (26.januára)
 • Stretnutie partnerských obcí: Španielsko-provincia Galícia, mesto MELIDE (17.febr.2019-24.febr.2019)     EUROPE FOR CITIZENS (Španielsko-Melide......Slovensko-Panické Dravce......Maďarsko-Galgamácsa......                     Poľsko-Olešnica......Portugalsko-Grupo de Amigos do Maginoto......Lotyšsko-Amatas novads......Taliansko-Sicilia.Santa Teresa)
 • Tvorivé dielne I. pod vedením Žofie Tóthovej (23.marca) - Stavanie mája (2.mája)
 • Športový deň - futbalové ihrisko ( 11.mája )
 • Tvorivé dielne II. (19.mája) -Deň detí (8.júna)
 • Cirkus Variete Karlson (12.júna)
 • IX.Stretnutie Dravčanov( Tibolddaróc-HU) 
 • Kárpátmedencei Darócok IX.találkozója Tibolddaróc (2019 július5-7)
 • Deň obce (10.augusta)
 • Deň úcty k starším (12.októbra)
 • Adventný veniec(30.novembra)
 • Mikuláš(8.decembra)

Kultúrno-spoločenské podujatia v roku 2020 :   

nekonali sa z dôvodu opatrení počas pandémie COVID-19

Kultúrno-spoločenské podujatia v roku 2021 :   

nekonali sa z dôvodu opatrení počas pandémie COVID-19

Kultúrno-spoločenské podujatia v roku 2022:   

 • Stavanie mája
 • X.stretnutie Dravčanov Karpatskej kotliny (1-2-3 júla 2022 Panické Dravce) Kárpátmedencei Darócok X.találkozója
 • Deň detí a Deň obce(20.augusta 2022)
 • Deň úcty k starším (19.novembra 2022)
 • Adventný veniec (25.novembra)
 • Mikuláš (4.decembra)
 • Vianočný beh (17.decembra)

 Kultúrno-spoločenské podujatia v roku 2023:   

 • Stavanie mája
 • XI. stretnutie Dravčanov Karpatskej kotliny (..... júla 2023 Veľké Dravce) Kárpátmedencei Darócok XI.találkozója
 • Deň detí
 • Deň obce
 • Deň úcty k starším
 • Adventný veniec
 • Mikuláš
 •  Silvestrovský beh

  Kultúrno-spoločenské podujatia v roku 2024: