SlovenskýSlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Menšie obecné služby

Menšie obecné služby Obec Panické Dravce zabezpečuje na základe:

Dohody uzatvorenej medzi Obcou a Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Lučenec na základe §10 a §12 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení  v oblasti:

Tvorba, ochrana, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia a ekonomických podmienok obyvateľov obce,                                                 starostlivosť, rozvoj, ochrana a zachovanie kultúrneho dedičstva                                                                                                                        napomáhanie udržiavania poriadku v obci.