SlovenskýSlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 219)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2/2024 Vypracovanie - Posúdenie rizík a kategorizácia zamestnancov do rizík v zmysle § 30 Z. č. 355/2007 Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Ing. Renáta Sekeráková
120 €
175 20 01 - 2 Zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Brantner Gemer s.r.o
0 €
69 23 01 - 1 zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Brantner Gemer s.r.o
0 €
001/2024 poradenská činnosť pri prevádzkovaní biologickej čistiarne odpadových vôd Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: ČOV-KA KERTESZ s. r. o.
130 €
1/2024 poskytovanie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby Odb.: Filantrop n.o.
Dod.: Obec Panické Dravce
50 €
01/2021-1 Zmena lehoty spracovania projektovej dokumentácie Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Ing.Peter Molnár autor.stav.inžinier
0 €
27112023-2 Poskytovanie právnych služieb Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Advokátska kancelária Peter Ďurica s.r.o.
80 €
27112023 Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
0 €
9004767040 Dodávka elektriny Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Stredoslovenská energetika, a. s.
0 €
10-292013 Dodatok k zmluve o poskytovaní audítorských služieb Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: D.E.A. AUDIT s.r.o.
864 €
25/2023/04 Podmienky uzatvorenia budúcej Zmluvy o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku obce - verejný vodovod Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
0 €
20102023 Aplikácia § 10 zák. č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
0 €
101023-MST-1 vyhotovenie pre Objednávateľa Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity z Environmentálneho fondu Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Premier Consulting EU, s.r.o.
2 376 €
2592023 Poskytnutie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Senior Care Galanta n.o.
960 €
23/29/054/1447 Poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť podľa § 54 ods. 1 písm.c) zák.č.5/2004 Z.z. Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
514.80 €
IROP-Z02091CYC8-91-108 riešenie migračných výziev v obci Panické Dravce Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
13 000 €
08082023 Dodanie potravín do Materskej školy Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Globactive s.r.o.
0 €
01082023 Dodatok k dohode o integračnom zámere Konzumenta o využívaní služieb ÚPVS Koncovým konzumentom prostredníctvom certifikovaného integračného riešenia Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Webex-digital s.r.o
0 €
716/2023/ODDDO poskytnutie finančnej dotácie na rok 2023 Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
800 €
19062023 Zmluva o spolupráci, Kúpna zmluva Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Globactive s.r.o.
0 €
Generované portálom Uradne.sk