SlovenskýSlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Šport

 

V obci funguje TJ SOKOL
ktorý má prihlásené  mužstvo dospelých do futbalovej súťaže ObfZ-Lučenec


Futbalové mužstvo dospelých v obci Panické Dravce
ihrisko súťažný ročník 2009/2010       

účastník I. triedy oblastnej futbalovej súťaže Lučenec

 

 

 

Súťažný ročník  2014/2015  II.trieda     3.miesto

 

 Realizácia projektu v programe

 Podpora rozvoja športu na rok 2019

 

Projekty zamerané na výstavbu multifunkčného ihriska a výstavbu detského ihriska                                                    údržbu ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry a nákupu športovej výbavy                                                                v rámci programu Podpora rozvoja športu na rok 2019.

 

Názov prijímateľa/žiadateľa: Obec Panické Dravce

 

Názov zriaďovateľa:

 

Číslo projektu: PRS-1212/2019/4

 

Názov projektu: Nákup chýbajúceho športového vybavenia v obci

 

Poskytnutá dotácia: 3 000 EUR

 

Číslo zmluvy: 702/2019

 

Vyhodnotenie účelu použitia dotácie:

 Projekt je prioritne zameraný na zabezpečenie materiálno – technického vybavenia pre šport, ktorý budú využívať  mládež, dospelí ale aj športovci zo sociálne znevýhodnených rodín v rozvoji ich telesnej kultúry. Nadobudnutie tohto vybavenia bude slúžiť ako prostriedok pre zvýšenie motivácie, kultivované trávenie voľného času i vytváranie príležitosti pre aktívne zapojenie mládeže do pravidelnej činnosti. Osobitnú úlohu zohráva šport pre vypestovanie zdravého životného štýlu športovcov.

V súčasnosti je v obci nedostatok materiálno – technického vybavenia pre športové činnosti. Športová výbava chýba, jej zaobstaranie je veľmi atraktívnou novinkou pre všetkých so záujmom o šport. V nových športových výbavách sa budú športovci zúčastňovať rôznych športových turnajov i súťaží.

Termín realizácie projektu: 01.05.2019 – 31.12.2019

Miesto realizácie: Obec Panické Dravce a blízke okolie

Popis priebehu realizácie projektu:

Po vyhodnotení cenových ponúk  na základe prieskumu trhu dňa 2.10.2020 bola víťaznému uchádzačovi zaslaná objednávka na dodanie športovej výbavy a to športovej súpravy Macron Givova set 40 ks, hliníkové bránky 2 ks skladacie prenosné 2x5 m, siete 2 ks na futbalové bránky 2x5 m. Tovar bol dodaný 2.10.2019 a odovzdaný do užívania futbalovému klubu TJ Panické Dravce.

 

Dodržanie minimálnych technických požiadaviek podľa charakteristiky programu:

 Zámerom projektu bola podpora  športovej činnosti širokej verejnosti s dôrazom na deti a mládež,  a poskytnúť  možnosti na zlepšovanie športových výkonov. Nákupom športovo-technického vybavenia a športovej výbavy bola dodržaná charakteristika pre podprogram č.4 – nákup športovej výbavy a to:

- nákup športovo-technického vybavenia ( bránky, siete)

- nákup športovej výbavy, ktorá bude využívaná čo najväčším počtom detí a mládeže,

 

Športový a spoločenský význam a prínos projektu:

 Zakúpením športovo technického vybavenia a športovej výbavy sa prispeje k rozvoju komunitného života v obci  a zvýši sa počet športových fanúšikov. Novou výbavou sa prilákajú aj noví milovníci športu. Ďalej sa bude využívať pri organizovaní športových turnajov a súťaží.

 

 

 

 

V Panických Dravciach,    dňa 27.04.2020                                      Atilla Papp – starosta obce

      

 

 

                                                                                              

 

 

   

 

     

 

 

    

 

 

1 2 >