Kontakt:

Napíšte nám:

Cirkev

 

V obci žijú občania prevažne rímsko-katolického vierovyznania. Najstaršou pamiatkou v obci je rímsko-katolický kostol s pôvodným patrocíniom sv. Ondreja, neskôr Najsvätejšej Trojice z r. 1910 v historickom slohu na starých základoch. Zvony sú z r. 1771 a z r. 1807. 

 

    

 

 

 

 

Na Margóčovej osade sa nachádza kostol Bratskej Jednoty Babtistov.