Kontakt:

Napíšte nám:

História

Obec Panické Dravce

Novohradská obec Panické Dravce leží v juhozápadnej časti Lučeneckej kotliny na pravobrežnej terase Ipľa, v okrese Lučenec /kraj Banská Bystrica/.

   Obec vznikla asi v 13. storočí. Prvá písomná zmienka je z roku 1246 a spomína sa pod názvom Draus, 1488 pod názvom Darocz, 1573 pod názvom Panydarocz, Pani Darocz. Patrila rôznym zemianskym rodinám / Daróczyovcom, Madáchovcom a iným/. Za vojen začiatkom 17. storočia spustla, obnovená bola okolo roku 1680 ako
osada a začiatkom 18. storočia sa vyvinula zasa v obec. Obyvatelia obce sa zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. V roku 1773 ju nachádzame pod názvom Dravcze. Za kapitalizmu sa tu nachádzal veľkostatok
 V. Básthyho. V roku1920 ju nachádzame pod názvom Pani Darovce, 1927 Panitské Dravce, 1948 Panické Dravce, maď. Panyidaróc.

    V 10. - 11. stor. boli obľúbenými poľovnými oblasťami kráľov zvolenské lesy. Vedľa ciest smerujúcich na Zvolen sa vytvárali služnovské obce s rozdielnymi spoločenskými povinnosťami a právami. Ich hlavnou povinnosťou bolo
zaopatriť kráľovský sprievod. Obce kráľovských poľovníkov boli pomenované " Daróz ".
Lovci / poľovníci / odvádzali kráľovskú daň odovzdaním koží.

1_1229553278.jpg1_1229553282.jpg1_1229553288.jpg1_1229553295.jpg
1_1229553300.jpg1_1229553304.jpg