Kontakt:

Napíšte nám:

Kanalizácia

 

Obec vypracovala dva projekty na získanie finančných prostriedkov
 na vybudovanie ČOV a kanalizácie v obci.
Obidva projekty boli úspešné.

Prvý projekt 
bol zameraný na výstavbu ČOV.
Finančné prostriedky / nenávratné / boli získané z EU
z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013
stavebné práce na ČOV začali realizovať -  jeseň 2010
Dokončenie stavby rok  2011Druhý projekt
 
bol  vypracovaný v rámci Cez hraničnej spolupráci MR  -  SR
cielom,   získať ďalšie finančné prostriedky na dokončenie
stavby ČOV a vybudovanie kanalizácie v Panických Dravciach a Szente.
 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

   


Program cezhraničnej spolupráce 
HUSK
Maďarská republika - Slovenská republika 2007 - 2013

Leader / vedúci / partner v tomto projekte je obec Panické Dravce.
Začiatok realizácie tohto projektu je plánovaný na rok 2011.

 

pdf Fotky zo stretnutí


pdf  Výstavba ČOV a        kanalizácie v Panických    Dravciach a Szente


úvodná konferencia projektu v Panických Dravciach, dňa: 29.3.2011

 

pdf program konferencie


 

pdf  Fotky z úvodnej      konferencie

pracovné stretnutie v  Pan. Dravciach, dňa: 21.11.2011

 

 

pdf fotky zo stretnutia pracovné stretnutie v obci Szente, dňa: 1.12.2011

 

pdf  fotky zo stretnutiapracovné stretnutie v Panických Dravciach, dňa: 20.3.2012

 

pdf

fotky zo stretnutia       

 pracovné stretnutie v Panických Dravciach, dňa: 18.6.2012

fotky zo stretnutia

 

Fotky z pracovného stretnutia v Panických Dravciach dňa:18.3.2013
Výstavba ČOV a kanalizácia v obciach Panické Dravce - Szente
(208.15 kb)
Fotky z pracovného stretnutia v obci Szente dňa: 17.4.2013
Výstavba ČOV a kanalizácia v obciach Panické Dravce-Szente
(228.13 kb)
Výstavba ČOV a kanalizácie v Panických Dravciach a Szente
Záverečné podujatie - Pozvánka na 24. 05. 2013
(158.3 kb)
Fotky zo záverečného podujatia zo dňa: 24.5.2013
Výstavba ČOV a kanalizácia v Panických Dravciach a Szente
(347.13 kb)