Kontakt:

Napíšte nám:

Kultúra

 

Kultúrny dom obce Panické Dravce

 


kultúrne podujatia z roku 2010

 

 karneval 6. 3. 2011

 

fotky z podujatia

 

majáles  2011

 

Deň matiek 2011

 

DEŇ DETI 2011

 

DEŇ ÚCTY 20.11.2011

 

Mikulášsky večierok 4.12.2011

 

Deň matiek 13.5.2012

 

 Deň deti 2012

 

Deň deti 2013
 
Kultúrno-spoločenské podujatia v roku 2014:
- Stavanie mája, Deň detí, Obecný zájazd
 
Kultúrno-spoločenské podujatia v roku 2015:
 - Fašiangový ples  
  - Stavanie mája  
  - Deň matiek  
  - Deň detí  
  - Obecný zájazd(Bogács-HU)  
  - Účasť na súťaži vo varení držkového perkeltu  ( Ipolytarnóc ) 
  - Stretnutie Dravčanov v Királydaróc(Craidorolt-Rumunsko)       V. Kárpátmedencei Darócok találkozója(Királydaróc)
  -Palócsky deň  (Občianske združenie PALÓC)                         
  - Deň dôchodcov  
  - Vianočný program s rozdávaním darčekov (Ymca a BJB))
 
Kultúrno-spoločenské podujatia v roku 2016:
 - Fašiangový ples
 - Stavanie mája
  - Deň matiek
  - Deň detí
- Obecný zájazd (Tiszaújváros HU)
- Palócsky deň (Občianske združenie PALÓC v spolupráci s obec.zast. Pan.Dravce)
- Deň dôchodcov
- Adventný veniec pri kostole
- Mikulášsky večierok
- Vianočný program pre deti s rozdávaním darčekov (YMCA a BJB)
 
Kultúrno-spoločenské podujatia v roku 2017:
-Fašiangový ples
-Stavanie mája
-Deň matiek
-Deň detí
-Obecný zájazd-termálne kúpalisko Tiszaújváros (22.júl)
-Deň obce (12.august)
-Stretnutie Dravčanov  (26.august )  Dorolt-Rumunsko    VII.Kárpátmedencei Darócok találkozója-Pusztadaróc,Erdély RO
-Deň dôchodcov (22.októbra)
-Adventný veniec pri kostole (2.december)
-Mikulášsky večierok (10.december)
-Vianočný program pre deti s rozdávaním darčekov (22.december, organizátor: BJB v Pan.Dravciach)
 
Kultúrno-spoločenské podujatia v roku 2018:
-Fašiangový ples(27.januára)
-Stavanie mája
-Deň detí (3.júna)
- Otvorenie Detského ihriska a oddychového parku (30.júna)
- VIII.Stretnutie Dravčanov (Veľké Dravce-7.júla) - VIII.Kárpátmedencei Daróc községek találkozója ( Nagydaróc-július 7)
- Obecný zájazd EGER (14.júla)
- Deň obce (28.júla)
-Deň úcty k starším ( 21.októbra)
-Adventný veniec
-Mikuláš (9.decembra)
-Vianočný program s rozdávaním darčekov a vystúpenie spevokolu  Bratskej jednoty babtistov ( 22 a 23.decembra)
 
Kultúrno- spoločenské podujatia v roku 2019:
- Fašiangový ples (26.januára)
- Stretnutie partnerských obcí: Španielsko-provincia Galícia, mesto MELIDE (17.febr.2019-24.febr.2019)
    EUROPE FOR CITIZENS (Španielsko-Melide......Slovensko-Panické Dravce......Maďarsko-Galgamácsa......                     Poľsko-Olešnica......Portugalsko-Grupo de Amigos do Maginoto......Lotyšsko-Amatas novads......Taliansko-Sicilia.Santa Teresa)
- Tvorivé dielne I. pod vedením Žofie Tóthovej (23.marca)
- Stavanie mája (2.mája)
- Športový deň - futbalové ihrisko ( 11.mája )
- Tvorivé dielne II. (19.mája)
-Deň detí (8.júna)
-Cirkus Variete Karlson (12.júna)
- IX.Stretnutie Dravčanov( Tibolddaróc-HU)  -  Kárpátmedencei Darócok IX.találkozója Tibolddaróc (2019 július5-7)
-Deň obce (10.augusta)
-Deň úcty k starším (12.októbra)
-Adventný veniec(30.novembra)
-Mikuláš(8.decembra)
Kultúrno-spoločenské podujatia v roku 2020 :
 
Kúltúrno-spoločenské podujatia v roku 2022 :
- Stavanie mája
-X.stretnutie Dravčanov Karpatskej kotliny (1-2-3 júla 2022 Panické Dravce) Kárpátmedencei Darócok X.találkozója
-Deň detí a Deň obce(20.augusta 2022)
-Deň úcty k starším (19.novembra 2022)
-Adventný veniec (25.novembra)
-Mikuláš (4.decembra)
-Vianočný beh (17.decembra)