Kontakt:

Napíšte nám:

Školstvo

Materská škola -  tlf.kontakt:  047/4374133
                                                                                                             
Personálne obsadenie MŠ:

Riadiťeľka MŠ: Edita Kvalténiová
Učiteľka MŠ:    Lenka Štecová Mgr.
Školníčka MŠ:  Hilda Dičeová

Materská škola zabezpečuje výchovu detí v predškolskom veku, poskytuje celodennú starostlivosť aj deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, je možnosť aj poldenného pobytu v MŠ.

Školská jedáleň: 

Kuchárka ŠJ:   Dušana Pappová                                                                                                                                                                  Administr.pracovníčka ŠJ:   Žofia Mišove


Pri Materskej škole funguje aj Školská jedáleň, ktorá zabezpečuje stravovanie detí MŠ, zamestnancov MŠ a ŠJ, a podľa potreby zabezpečuje aj stravovanie cudzích stravníkov.