Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 196)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
23/29/054/1180 Poskytnutie finančného príspevku na podporu mentorovaného zapracovania - projekt " Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č. 2 - § 54 Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
9 450 €
23/29/054/437 Poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť podľa § 54 ods. 1 písm.c) zák.č.5/2004 Z.z. Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
500.50 €
0026/2023 Podmienky uzatvorenia budúcej zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
0 €
PK-060423-11 Zmluva č. PK-060423-11 o vytvorení webstránky a o poskytovaní doménových a webhostingových služieb Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: digitálna samospráva, s. r. o.
82.80 €
IROP-Z-302071CQG3-76-98 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
6 384 €
22/29/010/25-2 Dodatok č. 2 k dohode č. 22/29/010/25 Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
0 €
175 20 01 - 1 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve a realizácii zberu alebo výkupu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu č. 175 20 01 Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Brantner Gemer s.r.o
0 €
1/1/2023 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Filantrop n.o.
0 €
22/29/010/25-1 Dodatok č. 1 k dohode č. 22/29/010/25 Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
0 €
69 23 01 Zmluva o poskytnutí služby č. 69 23 01 Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Brantner Gemer s.r.o
0 €
71 23 01 nakladanie s komunálnym odpadom Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Brantner Gemer s.r.o
0 €
22/29/012/20 Realizácia aktivačnej činnosti §12 zák.417/2013 Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
0 €
22/29/010/25 Realizácia aktivačnej činnosti §10 zák.417/2013 Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
0 €
49/2022 Umiestnenie reklamnej tabule s logom Odb.: Brantner Gemer s.r.o
Dod.: Obec Panické Dravce
1 000 €
RZ-SGE1106201522 Popis systému triedeného zberu na území obce Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: ENVI-PAK a.s
0 €
22/29/054/224- Ukončenie dohody o poskytnutí finančného príspevku Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
0 €
22/29/054/224 Poskytnutie príspevku "Chyť sa svojej šance"§54 Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
2 270.76 €
12/9/2022 Vybudovanie kamerového systému v obci Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: ULTIMATE SYSTEMS s.r.o.
21 438.17 €
6/9/2022 Kosenie trávy Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: STONE ROOF Farm - Béla Balázs
1 300.00 €
41/2022 Zmluva o nájme plochy na reklamné účely Odb.: Brantner Gemer s.r.o
Dod.: Obec Panické Dravce
1 000 €
Generované portálom Uradne.sk

 

Zmluvy za rok 2012

 

pdf Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 1606/2011/IS
pdf Dodatok č. 2 k Zmluve 1606/2011/IS /popis/
pdf Zmluva o spolupráci /popis/
pdf CO -ZZPO Zmluva o spolupráci
pdf Zmluva o term. úvere /popis/
pdf Zmluva o terminovanom úvere č. 286/2012/UZ
pdf Príloha k Zmluve č. 286/2012/UZ: Odkladacie podmienky
pdf Príloha k Zmluve č. 286/2012/UZ: Špecifické podmienky úveru
pdf Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 585/2012/D
pdf Zmluva č. 446/2012/ZZ o zriadení záložného práva na pohľadávky zúčtu
pdf Dodatok č. 3 k Zmluve 1606/2011/IS /popis/
pdf Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo 1606/2011/IS
pdf Zmluva č. 8572708U01 o PP z Environmentálneho fondu formou dotácie popis
pdf Zmluva č. 8572708U01 o PP z Environmentálneho fondu formou dotácie
pdf Zmluva č. MB180412-10 o vytvorení webovej stránky popis
pdf Zmluva č. MB180412-10 o vytvorení webovej stránky
pdf Príloha č. 1 k zmluve o vytvorenie webovej stránky
pdf Dohoda o poskytnutí príspevku na AČ formou MOS popis
pdf Dohoda o poskytnutí príspevku na AČ formou MOS
pdf Dohoda -Úrazové poistenie UoZ popis
pdf Dohoda -Úrazové poistenie UoZ

Zmluvy za rok 2011

pdf Zmluva o termínovanom úvere č, 606/2011 UZ
pdf Zmluva o termínovanom úvere č, 607/2011 UZ
pdf Dodatok k Zmluve o dodávke plynu SPP
pdf Zmluva o dielo SVP
pdf Dodatok k Zmluve o pripojení
pdf Dodatok k Zmluve o pripojení
pdf Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
pdf Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
pdf Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
pdf Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
pdf Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
pdf Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
pdf Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
pdf Zmluva o spolupráci
pdf Mandátna zmluva
pdf Zmluva o využívaní el.služieb
pdf Zmluva o dielo kanalizácia
pdf Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
pdf Zmluva o dielo kanalizácia ČOV
pdf Zmluva o dielo kanalizácia ČOV NM a G
pdf Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny