Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 145)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Dodatok č.1 k zmluve 7/8/2020 Oprava skrytej vady nosnej konštrukcie strechy MŠ Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Roman Vaculčiak - ROVA
908.17 €
20/29/012/17 Zabezpečenie výkonu menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
0 €
20/29/010/19 Realizácia činnosti aktivačných prác §10 zákona 417/2013 Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
0 €
7/10/2020 Autobusové zastávky AZ-1 a AZ-2 zámková dlažba Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: MÁBA s.r.o
4054.31 €
7/8/2020 Oprava strechy materskej školy Panické Dravce Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Roman Vaculčiak - ROVA
25336.97 €
13/7/2020 Zabezpečenie kompletnej realizácie verejného obstarávania" MŠ-strecha Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Ing.Želmíra Kolimárová
200 €
dodatok č.001 k Zmluve č.9100101318 Dodávka plynu Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0 €
dodatok č.001k Zmluve č.9100101098 Dodávka plynu Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0 €
18/06/2020 Dodávka a montáž obecného rozhlasu Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: City Sound, s.r.o
13845.6 €
4/06/2020 Vypracovanie dokumentu "Posúdenie zdravotných rizík" Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Ing.Renata Sekeráková
0 €
Z-D-2020-000718-00 Spolupráca pri zverejnení oznámenia o plánovanom prerušení elektr.energie Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Stredoslovenská distribučná, a.s.
0 €
Z-D-2020-000717-00 podperné body elektr.vedení v počte 89 ks (VO,OR,KS) Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Stredoslovenská distribučná, a.s.
0 €
28/5/2020 Výroba, dodávka a montáž autobusovej zastávky 2ks Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: MÁBA s.r.o
8364 €
1/4/2020 Odber a zhodnotenie odpadov kat.č.20 02 01-biologicky rozložiteľný odpad Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: AGRO CS Slovakia a.s
0 €
20/29/054/114 zabezpečenie podmienokAČa poskytnutie príspevku v rámci Projektu Pomôž svojej obci Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
57.54 €
2/2020 Poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Filantrop n.o.
420 €
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.16112017/2 Zníženie energetickej náročosti budovy kultúrneho domu v Panických Dravciach Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: COSTRUO spol. s r.o.
28217.14 €
Dodatok č.3 k Zmluve č.98 16 01 Úprava cien za poskytnuté služby Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Brantner Gemer s.r.o
0 €
19/29/012/18 Zabezpečenie výkonu menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
0 €
16/2019 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Osobnyudaj.sk s.r.o
36 €

 

Zmluvy za rok 2012

 

pdf Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 1606/2011/IS
pdf Dodatok č. 2 k Zmluve 1606/2011/IS /popis/
pdf Zmluva o spolupráci /popis/
pdf CO -ZZPO Zmluva o spolupráci
pdf Zmluva o term. úvere /popis/
pdf Zmluva o terminovanom úvere č. 286/2012/UZ
pdf Príloha k Zmluve č. 286/2012/UZ: Odkladacie podmienky
pdf Príloha k Zmluve č. 286/2012/UZ: Špecifické podmienky úveru
pdf Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 585/2012/D
pdf Zmluva č. 446/2012/ZZ o zriadení záložného práva na pohľadávky zúčtu
pdf Dodatok č. 3 k Zmluve 1606/2011/IS /popis/
pdf Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo 1606/2011/IS
pdf Zmluva č. 8572708U01 o PP z Environmentálneho fondu formou dotácie popis
pdf Zmluva č. 8572708U01 o PP z Environmentálneho fondu formou dotácie
pdf Zmluva č. MB180412-10 o vytvorení webovej stránky popis
pdf Zmluva č. MB180412-10 o vytvorení webovej stránky
pdf Príloha č. 1 k zmluve o vytvorenie webovej stránky
pdf Dohoda o poskytnutí príspevku na AČ formou MOS popis
pdf Dohoda o poskytnutí príspevku na AČ formou MOS
pdf Dohoda -Úrazové poistenie UoZ popis
pdf Dohoda -Úrazové poistenie UoZ

Zmluvy za rok 2011

pdf Zmluva o termínovanom úvere č, 606/2011 UZ
pdf Zmluva o termínovanom úvere č, 607/2011 UZ
pdf Dodatok k Zmluve o dodávke plynu SPP
pdf Zmluva o dielo SVP
pdf Dodatok k Zmluve o pripojení
pdf Dodatok k Zmluve o pripojení
pdf Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
pdf Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
pdf Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
pdf Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
pdf Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
pdf Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
pdf Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
pdf Zmluva o spolupráci
pdf Mandátna zmluva
pdf Zmluva o využívaní el.služieb
pdf Zmluva o dielo kanalizácia
pdf Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
pdf Zmluva o dielo kanalizácia ČOV
pdf Zmluva o dielo kanalizácia ČOV NM a G
pdf Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny