Kontakt:

Napíšte nám:

Faktúry

(251.12 kb)
(251.14 kb)
(251.13 kb)
(349.3 kb)
(251.45 kb)
(251.02 kb)
(348.26 kb)

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Kalové čerpadlo Grundfos Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Praktikpump
1371.00 €
Výkon pohrebnej služby zosnulého M.Bartoša Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Lipa s. r. o
0.00 €
Dodávka a montáž plechovej garáže Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Stanservis s.r.o
478.00 €
vytýčenie telekomunikačných vedení Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Letecké fotografovanie katastra obce Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: CBS vydavateľstvo
250.30 €
dodávka a montáž dopr.značky ZONA 30 Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: MANAGER plus s.r.o
304.56 €
Oprava miestnej komunikácie Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
1000.00 €
Nákup športového vybavenia Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: FALCON SPORT s.r.o
3016.80 €
Ozvučovacia technika Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: 1111,s.r.o
719.10 €
Meradlo pretečeného objemu vody s voľnou hladonou Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Slovenská legálna metrológia, n.o.
0.00 €
Oprav oceľového stĺpa obecného rozhlasu Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Ekomont s.r.o.
80.00 €
Orezávanie stromu v areáli materskej škôlky Dod.: EcoFemina s. r. o
0.00 €
Projektová dokumentácia a inžinierska činnosť-autobusové zastávky P. Dravce Dod.: PROT-TARCH-ing.arch.Žofia TÓTHOVÁ
0.00 €
Výroba ping-pong.stola z umelého kameňa Dod.: Kamenárstvo Líška
0.00 €
Výkon pohrebnej služby Dod.: Lipa s. r. o
250.00 €
Posyp miestnych komunikácií Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest
0.00 €
Monitoring kanalizácie Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: EKOKANAL s.r.o
0.00 €
Darčekové poukážky Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: TESCO STORES a.s
800.00 €
Prehĺbenie dažďového rygolu Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
0.00 €
Prečistenie splaškovej kanalizácie Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: SPOOL a.s
0.00 €
Asfaltový šindel KATEPAL-Katrilli Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: PROKOM SR s.r.o
0.00 €
Vytýčenie telef.kábla-dostavba kanalizácie Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
preprava autobusom Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Slovenská autobusová doprava, a.s.
0.00 €
Vypracovanie projektu PDZ Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: MANAGER plus s.r.o
150.00 €
Vytýčenie plynovodu-dostavba kanalizácie Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
Drevorezba-erb a názov obce Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Tomáš Adamečko
150.00 €
Notebook bez Officu Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Ing.Alexander Tódor - Qick service
0.00 €
Pokládka prírodného kameňa Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Gejza Potočný
180.00 €
Betón C 20/25 Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: KOLEK s.r.o
0.00 €
Valcovanie futbalového ihriska Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: SVOMA s.r.o
0.00 €
Vytýčenie telekomunikačných vedení Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
drvený kameň DK 0-63 Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Jozef Kömüves,NÁKLADNÁ DPRAVA-STAVEBNINY
0.00 €
Asfaltový šindel KATEPAL-Katrilli Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: PROKOM SR s.r.o
161.25 €
Výroba ping-pong.stola z umelého kameňa Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Kamenárstvo Líška
0.00 €
Výmena rezacieho zariadenia kalového čerpadla Grundfos Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Praktikpump
498.96 €
plastová 120l kukanádoba Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: FiMa
0.00 €
štrk triedený fr.4-8 Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Ipeľské štrkopiesky, s.r.o.
0.00 €
prevod údajov aplikácií Dane a Obyvatelia z KEO do URBISU Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: MADE spol.s r.o.
0.00 €
Prehliadka plynových gamatiek Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Rúr Gas, Dóža Štefan
0.00 €
Altánok PREMIER šesťstranný, priem.4m Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: DOORSTONE s.r.o
1891.00 €
Kamenný oblkad andezit A1 Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: KAMENTA Zdenko Ducký
290.60 €
Pivný set Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: REVITAL-SK s.r.o
850.00 €
Výroba oceľ.stožiarov Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: OSTPOL Lučenec s.r.o.
210.80 €
Nožnicový stan poloprofi 3x6 m Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Patrik Chovanec
270.00 €
štrkopiesok fr. 0-22 Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Ipeľské štrkopiesky, s.r.o.
0.00 €
Deratizácia proti škodcom Odb.: Prevádzka: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: Bábolna Bio Slovensko s.r.o
0.00 €
prírodný kameň + doprava Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: DZ Bazalt s.r.o
470.00 €
plastová 120l kukanádoba Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: FiMa
0.00 €
prečistenie dažďovej kanalizácie Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: SPOOL a.s
70.00 €
drvený kameň DK 0-22 Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Jozef Kömüves,NÁKLADNÁ DPRAVA-STAVEBNINY
90.00 €
Výrub a opílenie drevín Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Michal Sroka
1150.00 €
Zhotovenie ochrannej konštrukcie Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: JOP STAV spol s.r.o
1750.00 €
piesok Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Jozef Kömüves,NÁKLADNÁ DPRAVA-STAVEBNINY
64.80 €
Vložka filtračná do dúchadla KUBÍČEK Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: KUBÍČEK VHS s.r.o
29.52 €
Zimný posyp miestnych komunikácií Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
0.00 €
Kukanádoba na odpad 120 l Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: FiMa
0.00 €
štrkopiesok fr. 0-22 Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Ipeľské štrkopiesky, s.r.o.
129.60 €
kukanádoby na komun.odpad Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: FiMa
120.00 €
nastavenie PC Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Ing.Alexander Tódor - Qick service
24.00 €
smaltovaná tabuľa Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Smaltovňa s.r.o
34.00 €
oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Látka Vladislav
209.40 €
Overenie meradla BADGER-METER Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Slovenská legálna metrológia, n.o.
1118.40 €
Prezentácia v knihe Novohrad z neba Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: CBS vydavateľstvo
0.00 €
Vysprávka miestnych komunikácií Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
400.00 €
krovinorez STIHL Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Ing.Ivan Teplan-LESPO
829.00 €
Stavebný materiál Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: STAVIVÁ-Garaj s.r.o
297.49 €
Vypracovanie žiadosti o NFP z programu Rozvoja vidieka 2014-2020 podopatr.7.2 Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: SQM s.r.o
840.00 €
Vypracovanie žiadosti o NFP z programu Rozvoja vidieka 2014-2020 podopatr.7.4 Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: SQM s.r.o
840.00 €
Verejné obstarávanie stav.prác: Zníženie energ.nároč.kult.domu Pan.Dravce Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: SQM s.r.o
900.00 €
konštrukčná oceľ.rúra DN 63/3 Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: KOVO Konkurent s.r.o
270.00 €
krovinorez STIHL Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Ing.Ivan Teplan-LESPO
829.00 €
Hecht-drvič vetiev motorový Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: REVITAL-SK s.r.o
379.00 €
štrkodrť Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Jozef Kömüves,NÁKLADNÁ DPRAVA-STAVEBNINY
130.00 €
Čerpanie a odvoz kalu Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: OSA LADISLAV
96.00 €
Pretláčanie kanalizácie Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: SPOOL a.s
28.21 €
Geom.plán Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Geodeti G5 s.r.o
0.00 €
Plyn.kotol ATTACK Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: NOVOTERM s.r.o
653.82 €
objednávka na rozbor odpad vôd z ČOV-P.Dravce Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: MIKROLAB s.r.o
0.00 €
vypracovanie kommpl.dokumentácie CO Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Ing.Chamula
0.00 €
Geometrický plán Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Geodeti G5 s.r.o
250.00 €
Objednávka informačnej brožúry Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: UMP s.r.o
0.00 €
Oprava kolesovej kosačky HUSQVARNA Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Roman Kántor R&K Autoservis
0.00 €
Revízia komína a dymovodov MŠ-P.Dravce Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Jozef Krnáč-Kominárstvo,vložkovanie komínov
0.00 €
kuka nádoby - nákup Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: FiMa
158.40 €
oprava ver. osv. v obci Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Citelum Slovakia, s.r.o
0.00 €
ter.úpr.s buldozérom v obci Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: EX TRANS, s.r.o.
1196.52 €
servisná preliadka plyn. gamat. Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Rúr Gas, Dóža Štefan
0.00 €