MagyarMagyarEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Hivatali hirdetőtábla

Keresési eredmények (a megadott feltételeknek megfelelő dokumentumok száma 31)
Név Leírás Dátum
INFORMÁCIA o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín Začatie správneho konania na vydanie súhlasu na výrub dreviny 16.05.2024
Zaburinenie pozemkov - upozornenie - 14.05.2024
Program na zlepšenie kvality ovzdušia Zóna Banskobystrický kraj Oznámenie o strategickom dokumente podľa zák. č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 10.05.2024
Hodnotenie Hodnotenie aktualizačného vzdelávania - školský rok 2023/2024 03.05.2024
Verejná vyhláška Výzva na vykonanie výrubu/orezu stromov a iných porastov 02.05.2024
Výberové konanie Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Panické Dravce č. 33 22.04.2024
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu zrušenie trvalého pobytu 15.04.2024
VZN 1/2024 Schválený VZN obce Panické Dravce č. 1/2024 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Panické Dravce 15.03.2024
Oznámenie verejnosti Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Veľká nad Ipľom na roky 2024-2030 01.03.2024
Informácia o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín Správne konanie - výrub drevín 29.02.2024
Generované portálom Uradne.sk