Kontakt:

Napíšte nám:

Objednávky

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Kalové čerpadlo Grundfos Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Praktikpump
1371.00 €
Výkon pohrebnej služby zosnulého M.Bartoša Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Lipa s. r. o
0.00 €
Dodávka a montáž plechovej garáže Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Stanservis s.r.o
478.00 €
vytýčenie telekomunikačných vedení Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Letecké fotografovanie katastra obce Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: CBS vydavateľstvo
250.30 €
dodávka a montáž dopr.značky ZONA 30 Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: MANAGER plus s.r.o
304.56 €
Oprava miestnej komunikácie Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
1000.00 €
Nákup športového vybavenia Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: FALCON SPORT s.r.o
3016.80 €
Ozvučovacia technika Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: 1111,s.r.o
719.10 €
Meradlo pretečeného objemu vody s voľnou hladonou Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Slovenská legálna metrológia, n.o.
0.00 €
Oprav oceľového stĺpa obecného rozhlasu Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Ekomont s.r.o.
80.00 €
Orezávanie stromu v areáli materskej škôlky Dod.: EcoFemina s. r. o
0.00 €
Projektová dokumentácia a inžinierska činnosť-autobusové zastávky P. Dravce Dod.: PROT-TARCH-ing.arch.Žofia TÓTHOVÁ
0.00 €
Výroba ping-pong.stola z umelého kameňa Dod.: Kamenárstvo Líška
0.00 €
Výkon pohrebnej služby Dod.: Lipa s. r. o
250.00 €
Posyp miestnych komunikácií Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest
0.00 €
Monitoring kanalizácie Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: EKOKANAL s.r.o
0.00 €
Darčekové poukážky Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: TESCO STORES a.s
800.00 €
Prehĺbenie dažďového rygolu Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
0.00 €
Prečistenie splaškovej kanalizácie Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: SPOOL a.s
0.00 €
Asfaltový šindel KATEPAL-Katrilli Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: PROKOM SR s.r.o
0.00 €
Vytýčenie telef.kábla-dostavba kanalizácie Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
preprava autobusom Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Slovenská autobusová doprava, a.s.
0.00 €
Vypracovanie projektu PDZ Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: MANAGER plus s.r.o
150.00 €
Vytýčenie plynovodu-dostavba kanalizácie Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
Drevorezba-erb a názov obce Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Tomáš Adamečko
150.00 €
Notebook bez Officu Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Ing.Alexander Tódor - Qick service
0.00 €
Pokládka prírodného kameňa Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Gejza Potočný
180.00 €
Betón C 20/25 Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: KOLEK s.r.o
0.00 €
Valcovanie futbalového ihriska Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: SVOMA s.r.o
0.00 €
Vytýčenie telekomunikačných vedení Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
drvený kameň DK 0-63 Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Jozef Kömüves,NÁKLADNÁ DPRAVA-STAVEBNINY
0.00 €
Asfaltový šindel KATEPAL-Katrilli Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: PROKOM SR s.r.o
161.25 €
Výroba ping-pong.stola z umelého kameňa Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Kamenárstvo Líška
0.00 €
Výmena rezacieho zariadenia kalového čerpadla Grundfos Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Praktikpump
498.96 €
plastová 120l kukanádoba Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: FiMa
0.00 €
štrk triedený fr.4-8 Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Ipeľské štrkopiesky, s.r.o.
0.00 €
prevod údajov aplikácií Dane a Obyvatelia z KEO do URBISU Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: MADE spol.s r.o.
0.00 €
Prehliadka plynových gamatiek Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Rúr Gas, Dóža Štefan
0.00 €
Altánok PREMIER šesťstranný, priem.4m Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: DOORSTONE s.r.o
1891.00 €
Kamenný oblkad andezit A1 Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: KAMENTA Zdenko Ducký
290.60 €
Pivný set Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: REVITAL-SK s.r.o
850.00 €
Výroba oceľ.stožiarov Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: OSTPOL Lučenec s.r.o.
210.80 €
Nožnicový stan poloprofi 3x6 m Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Patrik Chovanec
270.00 €
štrkopiesok fr. 0-22 Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Ipeľské štrkopiesky, s.r.o.
0.00 €
Deratizácia proti škodcom Odb.: Prevádzka: Školská jedáleň pri MŠ
Dod.: Bábolna Bio Slovensko s.r.o
0.00 €
prírodný kameň + doprava Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: DZ Bazalt s.r.o
470.00 €
plastová 120l kukanádoba Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: FiMa
0.00 €
prečistenie dažďovej kanalizácie Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: SPOOL a.s
70.00 €
drvený kameň DK 0-22 Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Jozef Kömüves,NÁKLADNÁ DPRAVA-STAVEBNINY
90.00 €
Výrub a opílenie drevín Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Michal Sroka
1150.00 €
Zhotovenie ochrannej konštrukcie Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: JOP STAV spol s.r.o
1750.00 €
piesok Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Jozef Kömüves,NÁKLADNÁ DPRAVA-STAVEBNINY
64.80 €
Vložka filtračná do dúchadla KUBÍČEK Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: KUBÍČEK VHS s.r.o
29.52 €
Zimný posyp miestnych komunikácií Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
0.00 €
Kukanádoba na odpad 120 l Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: FiMa
0.00 €
štrkopiesok fr. 0-22 Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Ipeľské štrkopiesky, s.r.o.
129.60 €
kukanádoby na komun.odpad Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: FiMa
120.00 €
nastavenie PC Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Ing.Alexander Tódor - Qick service
24.00 €
smaltovaná tabuľa Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Smaltovňa s.r.o
34.00 €
oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Látka Vladislav
209.40 €
Overenie meradla BADGER-METER Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Slovenská legálna metrológia, n.o.
1118.40 €
Prezentácia v knihe Novohrad z neba Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: CBS vydavateľstvo
0.00 €
Vysprávka miestnych komunikácií Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
400.00 €
krovinorez STIHL Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Ing.Ivan Teplan-LESPO
829.00 €
Stavebný materiál Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: STAVIVÁ-Garaj s.r.o
297.49 €
Vypracovanie žiadosti o NFP z programu Rozvoja vidieka 2014-2020 podopatr.7.2 Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: SQM s.r.o
840.00 €
Vypracovanie žiadosti o NFP z programu Rozvoja vidieka 2014-2020 podopatr.7.4 Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: SQM s.r.o
840.00 €
Verejné obstarávanie stav.prác: Zníženie energ.nároč.kult.domu Pan.Dravce Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: SQM s.r.o
900.00 €
konštrukčná oceľ.rúra DN 63/3 Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: KOVO Konkurent s.r.o
270.00 €
krovinorez STIHL Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Ing.Ivan Teplan-LESPO
829.00 €
Hecht-drvič vetiev motorový Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: REVITAL-SK s.r.o
379.00 €
štrkodrť Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Jozef Kömüves,NÁKLADNÁ DPRAVA-STAVEBNINY
130.00 €
Čerpanie a odvoz kalu Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: OSA LADISLAV
96.00 €
Pretláčanie kanalizácie Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: SPOOL a.s
28.21 €
Geom.plán Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Geodeti G5 s.r.o
0.00 €
Plyn.kotol ATTACK Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: NOVOTERM s.r.o
653.82 €
objednávka na rozbor odpad vôd z ČOV-P.Dravce Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: MIKROLAB s.r.o
0.00 €
vypracovanie kommpl.dokumentácie CO Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Ing.Chamula
0.00 €
Geometrický plán Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Geodeti G5 s.r.o
250.00 €
Objednávka informačnej brožúry Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: UMP s.r.o
0.00 €
Oprava kolesovej kosačky HUSQVARNA Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Roman Kántor R&K Autoservis
0.00 €
Revízia komína a dymovodov MŠ-P.Dravce Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Jozef Krnáč-Kominárstvo,vložkovanie komínov
0.00 €
kuka nádoby - nákup Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: FiMa
158.40 €
oprava ver. osv. v obci Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Citelum Slovakia, s.r.o
0.00 €
ter.úpr.s buldozérom v obci Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: EX TRANS, s.r.o.
1196.52 €
servisná preliadka plyn. gamat. Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Rúr Gas, Dóža Štefan
0.00 €

Objednávky za rok 2012

pdf objednávka webovej stránky

Objednávky za rok 2011

pdf objednávka na kukanádoby
pdf vypracovanie koncoroč. uzávierky
pdf zmena projektu obj.zrušená
pdf kamenné drvivo
pdf projekt HUSK PC, office, tlačiareň
pdf projekt HUSK fotoaparát
pdf projekt HUSK informačná tabuľa
pdf projekt HUSK občerst. úvodná konf.
pdf projekt HUSK ozvučenie a prev.tlm.apar. na UK
pdf projekt HUSK tlmočenie na UK
pdf štrkopiesok
pdf iris MSN