Kontakt:

Napíšte nám:

Objednávky

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 118)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
7/2023 Projekt dopravného značenia (výkop - kanalizačné prípojky dom č.107-121) Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: MANAGER plus s.r.o
180 €
6/2023 Overenie meradla BADGER-Meter (ČOV) Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: HYDROING s.r.o
1 117 €
5/2023 Vytýčenie telekomunikačných vedení v obci Pan. Dravce z dôvodu výkopu kanaliz. prípojok parc. CKN 1090/1, č.d.107_121 Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Slovak Telekom a. s.
30 €
4/2023 Umelá 120 litrová kukanádoba na kolieskach čiernej farby v počte 10ks Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: FiMa Ladislav Máté
350 €
3/2023 Výkop studne v areáli futbal. ihriska Panické Dravce na parc.918/6 Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: JÁN FUNGÁČ-zemné práce s.r.o.
2 847 €
2/2023 Zhotovenie geometrického plánu budovy ČOV Panické Dravce na parc. C KN 54/5 Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Geodeti G5 s.r.o
300 €
1/2023 Zhotovenie polohopisného a výškopisného plánu Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Peter Kováč
335 €
9/2022 Oprava a prerobenie stavebných otvorov pri výmene okien a dverí v počte 9ks na MŠ Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: SPODSTAV s.r.o
2 334.48 €
8/2022 Vytýčenie telekomunikačných vedení v obci Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
0 €
7/2022 Interiérové horizontálne žalúzie - MŠ Panické Dravce Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: REALTHERM Slovakia plus s.r.o
277.96 €
6/2022 Vložka filtračná ČOV Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: KUBIČEK VHS s.r.o
0 €
5/2022 Renovácia podlahovej plochy sály KD Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: EURO-MONT SK s.r.o
2 258.47 €
4/2022 Poznávací atlas regiónu Novohrad Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Zirek group s.r.o
400 €
3/2022 Servisná opra kalového čerpadla HONDA WT40XK Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: M.O.Trade-Ing.Miroslav Orság
744 €
2/2022 areačná membrána s príslušenstvom na ČOV Pan.Dravce Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: KUBIČEK VHS s.r.o
624.36 €
1/2022 Oprava Badger metra ModMAG M1500 na ČOV Pan.Dravce Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: HYDROING s.r.o
855.60 €
25/2021 Zimný posyp miestnych komunikácií Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest
170 €
24/2021 Dodávka a montáž bezpečnostných prvkov pri autobusových zastávkach AZ-1 a AZ-2 Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Empemont Slovakia s.r.o
4 296 €
23/2021 Dodanie a montáž bleskozvodu a uzemnenia na MŠ Panické Dravce Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Norbert Tóth
1 088.19 €
22/2021 Kompostér 1400 litr. a kontajner 1100 litr. Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: FiMa
3 000 €
Generované portálom Uradne.sk

Objednávky za rok 2012

pdf objednávka webovej stránky

Objednávky za rok 2011

pdf objednávka na kukanádoby
pdf vypracovanie koncoroč. uzávierky
pdf zmena projektu obj.zrušená
pdf kamenné drvivo
pdf projekt HUSK PC, office, tlačiareň
pdf projekt HUSK fotoaparát
pdf projekt HUSK informačná tabuľa
pdf projekt HUSK občerst. úvodná konf.
pdf projekt HUSK ozvučenie a prev.tlm.apar. na UK
pdf projekt HUSK tlmočenie na UK
pdf štrkopiesok
pdf iris MSN