Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 168)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Dodatok č.1 k Zmluve č.2532001 Výkon zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania komun.odpadov Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Brantner Gemer s.r.o
22/11/2021 Vypracovanie dokumentu-Posúdenie zdravotných rizík Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Ing.Renata Sekeráková
100 €
Dohoda č.21/29/012/19 Realizácia činnosti aktivačných prác podľa §12 zákona č.417/2013 Z.z Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
Dohoda č.21/29/010/21 Realizácia činnosti aktivačných prác podľa §10 ods.3,ods.5 písm b) zákona č.417/2013 Z.z Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
107/POD-606/21 Zmluva o poskytnutí podpory na projekt Odpadové hospodárstvo v obci Panické Dravce Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
5000 €
21/29/054/364 Poskytnutie finančného príspevku Podpora zamestnanosti Aktivita č.1 Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
6140.61 €
02/09/2021 Výkon prenesených úlôh územného plánovania a stavebného poriadku Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Mesto Lučenec
ZoD-0008-07-21 Oprava miestnej komuikácie parc. C1100/2 a 1107 Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Asfaltovanie s.r.o
4993.85 €
14/7/2021 Kúpa pozemku Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Helena Šuleková
100 €
21/29/054/34 Poskytnutie príspevku "Podpora zamestnanosti-Aktivita č.1 §54 Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Úrad práce, soc.veci a rodiny Lučenec
7364.4 €
ZoD-0008-05-21 Oprava miestnej komunikácie parc. C 1092 Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Asfaltovanie s.r.o
4993.85 €
14/4/2021 poskytovanie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby Odb.: Filantrop n.o.
Dod.: Obec Panické Dravce
45 €
23.3.2021 Vykonanie poradenskej činnosti pri prevádzkovaní verejnej kanalizácie a ČOV Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: ČOV-KA s.r.o
130 €
01/2021 Projekčná, inžinierska a geodetická činnosť Projekt vodovod Pan.Dravce Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Ing.Peter Molnár autor.stav.inžinier
25500 €
11/02/2021 kompletná realizácia verejného obstarávania(Projekt.dok.vodovod Pan.Dravce) Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Ing.Želmíra Kolimárová
200 €
21/1/2021 Odber, preprava a nezávadné zneškodňovanie odpadov 18 01 03 Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Martin Hromek-MH Marketing
01/2021 Finančná dotácia na mzdy a prevádzku školského zariadenia Odb.: MAJA n.o.
Dod.: Obec Panické Dravce
60 €
0768/2020 Zmluva o poskytnutí časti projektovej dokumentácie stavby "Zásobovanie pitnou vodou regiónu Novohrad" Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
č.2142001 Zabezpečnie zberu,prepravy a zhodnotenia vyseparovaných zložiek komun.odpadu Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Brantner Gemer s.r.o
č.1752001 zber, preprava a zhodnotenie oddelenen zbieraných zložiek komun.odpadu Odb.: Obec Panické Dravce
Dod.: Brantner Gemer s.r.o
Generované portálom Uradne.sk

 

Zmluvy za rok 2012

 

pdf Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 1606/2011/IS
pdf Dodatok č. 2 k Zmluve 1606/2011/IS /popis/
pdf Zmluva o spolupráci /popis/
pdf CO -ZZPO Zmluva o spolupráci
pdf Zmluva o term. úvere /popis/
pdf Zmluva o terminovanom úvere č. 286/2012/UZ
pdf Príloha k Zmluve č. 286/2012/UZ: Odkladacie podmienky
pdf Príloha k Zmluve č. 286/2012/UZ: Špecifické podmienky úveru
pdf Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 585/2012/D
pdf Zmluva č. 446/2012/ZZ o zriadení záložného práva na pohľadávky zúčtu
pdf Dodatok č. 3 k Zmluve 1606/2011/IS /popis/
pdf Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo 1606/2011/IS
pdf Zmluva č. 8572708U01 o PP z Environmentálneho fondu formou dotácie popis
pdf Zmluva č. 8572708U01 o PP z Environmentálneho fondu formou dotácie
pdf Zmluva č. MB180412-10 o vytvorení webovej stránky popis
pdf Zmluva č. MB180412-10 o vytvorení webovej stránky
pdf Príloha č. 1 k zmluve o vytvorenie webovej stránky
pdf Dohoda o poskytnutí príspevku na AČ formou MOS popis
pdf Dohoda o poskytnutí príspevku na AČ formou MOS
pdf Dohoda -Úrazové poistenie UoZ popis
pdf Dohoda -Úrazové poistenie UoZ

Zmluvy za rok 2011

pdf Zmluva o termínovanom úvere č, 606/2011 UZ
pdf Zmluva o termínovanom úvere č, 607/2011 UZ
pdf Dodatok k Zmluve o dodávke plynu SPP
pdf Zmluva o dielo SVP
pdf Dodatok k Zmluve o pripojení
pdf Dodatok k Zmluve o pripojení
pdf Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
pdf Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
pdf Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
pdf Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
pdf Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
pdf Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
pdf Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
pdf Zmluva o spolupráci
pdf Mandátna zmluva
pdf Zmluva o využívaní el.služieb
pdf Zmluva o dielo kanalizácia
pdf Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
pdf Zmluva o dielo kanalizácia ČOV
pdf Zmluva o dielo kanalizácia ČOV NM a G
pdf Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny