Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec "Informovanie občanov o podmienkach zabíjania zvierat pre súkromnú domácu spotrebu"

Dokumenty na stiahnutie

Zoznam aktualít

VEREJNÁ VYHLÁŠKA: Oznámenie o začatí územného a stavebného konania Púchy Š. a Viktória Rodinný dom Pan.Dravce
Zaburenenie pozemkov-UPOZORNENIE
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ ZBOR
Realizácia projektu: Nákup chýbajúceho športového vybavenia v obci
Zápis do materskej školy Panické Dravce na školský rok2020/2021
CORONAVIRUS COVID-19 OZNAMY Krízový štáb aVEREJNÁ VYHLÁŠKA-Úrad verejného zdravotníctva SR
BBSK-Pomoc pre seniorov s nákupmi
Obecný úrad Panické Dravce vybavovanie úradných záležitostí
REGIÓN NEOGRADIENSIS Výzva č.1/2020 k predkladaniu žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt Novohradu
Harmonogram vývozu odpadu rok 2020
Kalendár 2020
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019
Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec OZNAM Registrácia chovateľov ošípaných
Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec "Informovanie občanov o podmienkach zabíjania zvierat pre súkromnú domácu spotrebu"
UPOZORNENIE ČOV-P.DRAVCE
UPOZORNENIE- Ochrana pred požiarmi
Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec-OZNAM
OZNÁMENIE-Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec
ENVIPAK : Ako správne triediť odpad
Oznámenie obce o dostupnosti k nahliadnutiu do Zbierky zákonov SR
Oznámenie SSE - distribúcia a.s. Lučenec