Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

 Obec Panické Dravce, Panické Dravce č.280, 985 32

 

 

 

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

 

 

     Obec Panické Dravce v zmysle ustanovenia § 4 ods. 6 zákona číslo 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona  č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje, že za rok 2019 bolo v obci vytriedených         18,72 %    komunálnych odpadov.

 

V Panických Dravciach 17.2.2020

 

 

 

 

                                                                                     Atilla Papp

                                                                                     starosta obce

Dokumenty na stiahnutie

Zoznam aktualít

BBSK-Pomoc pre seniorov s nákupmi
SSE-prerušenie dodávky elektriny dňa 29.4.2020
Obecný úrad Panické Dravce vybavovanie úradných záležitostí
CORONAVIRUS COVID-19 OZNAMY Krízový štáb aVEREJNÁ VYHLÁŠKA-Úrad verejného zdravotníctva SR
REGIÓN NEOGRADIENSIS Výzva č.1/2020 k predkladaniu žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt Novohradu
Harmonogram vývozu odpadu rok 2020
Voľby do Národnej rady SR 2020
Kalendár 2020
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019
VEREJNÝ PRIESKUM-výstavba vodovodu
1 2 3 [>]