Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Oznam pre vlastníkov psov o povinnosti zabezpečiť trvalé označenie psa transpondérom

                                                            

 

OBEC Panické Dravce, Obecný úrad Panické Dravce č.280, 985 32 Veľká nad Ipľom


           

      Obec Panické Dravce v súlade s § 19 ods.11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

  oznamuje vlastníkom psov chovaných  na území Slovenskej republiky povinnosť :

zabezpečiť trvalé označenie psa podľa § 19 odseku 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov transpondérom, pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku

– a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat

 Vlastník psa narodeného do 31.augusta 2018 je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa  podľa § 19 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov v prechodnom období

 -najneskôr do 31.októbra 2019, to sa nevzťahuje na psa narodeného do 31. augusta 2018, ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctva alebo držby inej osoby, umiestňuje sa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá.

     Podľa § 19 ods. 8 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov označiť zviera transpondérom môže len súkromný veterinárny lekár. Za trvalé označenie psa podľa §19 odseku 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov je súkromný veterinárny lekár oprávnený požadovať úhradu najviac 10 eur, ktorú u psov narodených do 31. októbra 2019, vlastníkom ktorých je osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku, uhradí štát.

     Podľa § 48 ods.1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu 50 eur, ak nezabezpečí na svoje náklady trvalé označenie psa podľa § 19 ods. 9.

                                                                                                 

 

V Panických Dravciach, dňa  1.10.2019                                                                    Atilla Papp

                 starosta obce

Zoznam aktualít

Pozvánka na ustanovujúce a prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva Pan.Dravce dňa 24.novembra 2022 o 18:00 hod v knižnici OÚ
Referendum 2023
Kampaň - Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľudmi
Oznámenie - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
DEŇ ÚCTY K STARŠÍM 19.novembra 2022 o 14:00 hod.
Verejná vyhláška Poľovnícke združenie Počúvadlo Lučenec
Oznámenie o dražbe (D 5091522)
VÝRUB DREVÍN: Informácia
OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE: Integrovaná územná stratégia Udržateľného mestského rozvoja Lučenec 2022-2027 (2030)
Voľby 2022 do samosprávy obcí a samosprávy krajov
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 22.6.2022-do odvolania
UPOZORNENIE PRE SENIOROV !!!
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021
COVID-19
HARMONOGRAM zberu odpadu na rok 2022
Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec
Zaburenenie pozemkov - UPOZORNENIE
VÝZVA pre vlastníkov lesných pozemkov
ZÁKAZ VYPAĽOVANIA
Oznámenie o zaradení časti nárazníkovej zóny Juh do vysokorizikovej zóny (Part I) vo vzťahu k africkému moru ošípaných
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ ZBOR
Oznam pre vlastníkov psov o povinnosti zabezpečiť trvalé označenie psa transpondérom
Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec OZNAM Registrácia chovateľov ošípaných
Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec "Informovanie občanov o podmienkach zabíjania zvierat pre súkromnú domácu spotrebu"
UPOZORNENIE ČOV-P.DRAVCE
ENVIPAK : Ako správne triediť odpad