Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

INFORMÁCIA - výrub drevín

OBEC PANICKÉ DRAVCE

 

 

INFORMÁCIA

 

Podľa § 82 ods.7 zákona č.543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedujem o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy prírody a krajiny.

Obci Panické Dravce bola dňa 5.2.2021 doručená žiadosť od Zoltána Molnára, bytom Panické Dravce č.203 vo veci udelenia súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub smreka obyčajného v počte 2 ks  na parcele  C-KN 1099 v k.ú. Panické Dravce pred rodinným domom č.203 z dôvodu, že výška stromov dosahuje na stĺp elektrického vedenia  a pri búrke  ohrozuje  strechu  rodinného domu.

Zverejnenie:

Začiatok: dňa 10.2.2021

Koniec:    dňa 16.2.2021

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obecný úrad Panické Dravce č.280, alebo elektronicky na adresu: obec@panickedravce.sk v lehote určenej pri informácií o začatí každého správneho konania od zverejnenie informácie.

    

                                  

Zoznam aktualít

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE Výstavba verejného vodovodu obec Panické Dravce- Vypracovanie projektovej dokumentácie
INFORMÁCIA - výrub drevín
Informácia pre občanov TESTOVANIE Covid-19 AKTUALIZÁCIA Odberných miest v okrese Lučenec od 12.2.2021
SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV SR 2021
Harmonogram vývozu odpadu rok 2021
COVID-19
Oznámenie o zaradení časti nárazníkovej zóny Juh do vysokorizikovej zóny (Part I) vo vzťahu k africkému moru ošípaných
Zaburenenie pozemkov-UPOZORNENIE
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ ZBOR
Oznam pre vlastníkov psov o povinnosti zabezpečiť trvalé označenie psa transpondérom
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019
Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec OZNAM Registrácia chovateľov ošípaných
Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec "Informovanie občanov o podmienkach zabíjania zvierat pre súkromnú domácu spotrebu"
UPOZORNENIE ČOV-P.DRAVCE
UPOZORNENIE- Ochrana pred požiarmi
Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec-OZNAM
OZNÁMENIE-Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec
ENVIPAK : Ako správne triediť odpad
Oznámenie obce o dostupnosti k nahliadnutiu do Zbierky zákonov SR
Oznámenie SSE - distribúcia a.s. Lučenec