Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

 Obec Panické Dravce, Panické Dravce č.280, 985 32

 

 

 

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

 

 

     Obec Panické Dravce v zmysle ustanovenia § 4 ods. 6 zákona číslo 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona  č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje, že za rok 2020 bolo v obci vytriedených         19,86 %    komunálnych odpadov.

 

V Panických Dravciach 16.2.2021

 

 

 

 

                                                                                     Atilla Papp

                                                                                     starosta obce

Zoznam aktualít

OČKOVANIE proti COVID-19
COVID-19
OZNÁMENIE o zrušení trvalého pobytu
Veľa šťastia a zdravia prajeme v Novom roku 2022 všetkým obyvateľom našej obce......Erőt, egészséget és sok boldogságot kívánunk községünk minden lakosának a 2022 évben
Oznámenie o strategickom dokumente "ZELENÝ KRAJ-Envirostratégia BBSK"
HARMONOGRAM zberu odpadu na rok 2022
Ambulancia všeobecného lekára Veľká nad Ipľom
Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec
Zaburenenie pozemkov - UPOZORNENIE
VÝZVA pre vlastníkov lesných pozemkov
ZÁKAZ VYPAĽOVANIA
INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ: Návrh strategického dokumentu ÚZEMNÝ PLÁN MESTA LUČENEC variant A, variant B
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020
Harmonogram vývozu odpadu rok 2021
Oznámenie o zaradení časti nárazníkovej zóny Juh do vysokorizikovej zóny (Part I) vo vzťahu k africkému moru ošípaných
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ ZBOR
Oznam pre vlastníkov psov o povinnosti zabezpečiť trvalé označenie psa transpondérom
Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec OZNAM Registrácia chovateľov ošípaných
Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec "Informovanie občanov o podmienkach zabíjania zvierat pre súkromnú domácu spotrebu"
UPOZORNENIE ČOV-P.DRAVCE
ENVIPAK : Ako správne triediť odpad
Oznámenie obce o dostupnosti k nahliadnutiu do Zbierky zákonov SR
Oznámenie SSE - distribúcia a.s. Lučenec