Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Výzva č.2/2021 k predkladaniu žiadostí o udelenie značky "Regionálny produkt NOVOHRAD"

  Dňom 01.10.2021 vyhlásilo združenie právnických osôb Región NeogradiensisVýzvu č. 2/2021 k predkladaniu žiadostí o udelenie značky "Regionálny produkt NOVOHRAD" pre výrobky. Celé znenie výzvy a dokumenty potrebné k podaniu žiadosti o udelenie regionálnej značky sú zverejnené na webovej stránke  www.produktnovohrad.sk

LINK: https://www.produktnovohrad.sk/V%C3%9DZVY.php

 

Vyplnenú žiadosť s prílohami je potrebné zaslať na kontaktnú adresu uvedenú vo výzve v termíne  od 2.11.2021 do 12.11.2021. 

 O značku sa môžu uchádzať remeselníci, ľudoví umelci, SHR, živnostníci, ľudoví výrobcovia, firmy, organizácie so sídlom alebo s prevádzkou v regióne Novohrad (územnú pôsobnosť značky tvorí príloha výzvy).

Typ výrobku alebo jednotne definovanej skupiny výrobkov, kde všetky výrobky zhodne plnia kritériá uvedené v žiadosti:

  • remeselné (drevo a kameň, keramika, sklo, kov, drevo, slama, textil, vlna, čipka, koža, iné....)
  • potraviny a poľnohospodárske produkty (pekárenské, cukrárenské, mliekarenské, mäsové, víno, liehoviny a nápoje, zo záhrady, z farmy, iné,...)
  • prírodné produkty (kvetiny, bylinky, huby, lesné ovocie, med, čaje, iné, ...

 

Podpísané žiadosti  o pridelenie značky  vrátane všetkých relevantných príloh sa predkladajú v kancelárii  Región Neogradiensis, z. p. o.,  Ulica novohradská č.1, 984 01 Lučenec. Žiadosti sú prijímané v tlačenej forme v 1 vyhotovení.

Vyplnenú žiadosť s prílohami je možné zaslať aj poštou na adresu: Región Neogradiensis, z. p. o.,  Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec. Na obálku je potrebné uviesť text „Výzva č. 2/2021 k predkladaniu žiadostí o udelenie značky "Regionálny produkt NOVOHRAD – žiadosť“.

Výberová komisia bude zasadať v týždni od 15.11.2021 do 19.11.2021. Maximálne do 10 dní od zasadnutia komisie bude žiadateľovi oznámený výsledok

Dokumenty na stiahnutie

Zoznam aktualít

INFORMÁCIA - výrub drevín k.ú.Mikušovce parc.1324/2
INFORMÁCIA - výrub drevín k.ú. Pan.Dravce parc.č.475
Výzva č.2/2021 k predkladaniu žiadostí o udelenie značky "Regionálny produkt NOVOHRAD"
Verejné obstarávanie: Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci PanickéDravce
Ambulancia všeobecného lekára Veľká nad Ipľom
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Poľovnícka organizácia POČÚVADLO - Oznámenie o vyplácaní nájomného
Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec
Zaburenenie pozemkov - UPOZORNENIE
Verejná vyhláška Oznámenie o opakovanej dražbe Lesné pozemky v k.ú Halič a k.ú. Panické Dravce
VÝZVA pre vlastníkov lesných pozemkov
ZÁKAZ VYPAĽOVANIA
INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ: Návrh strategického dokumentu ÚZEMNÝ PLÁN MESTA LUČENEC variant A, variant B
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020
Harmonogram vývozu odpadu rok 2021
COVID-19
Oznámenie o zaradení časti nárazníkovej zóny Juh do vysokorizikovej zóny (Part I) vo vzťahu k africkému moru ošípaných
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ ZBOR
Oznam pre vlastníkov psov o povinnosti zabezpečiť trvalé označenie psa transpondérom
Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec OZNAM Registrácia chovateľov ošípaných
Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec "Informovanie občanov o podmienkach zabíjania zvierat pre súkromnú domácu spotrebu"
UPOZORNENIE ČOV-P.DRAVCE
ENVIPAK : Ako správne triediť odpad
Oznámenie obce o dostupnosti k nahliadnutiu do Zbierky zákonov SR
Oznámenie SSE - distribúcia a.s. Lučenec