Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Oznámenie o strategickom dokumente "ZELENÝ KRAJ-Envirostratégia BBSK"

Oznámenie o strategickom dokumente sa nachádza na webovej stránke: 

www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zeleny-kraj-strategia-enviromentalnej-politiky-banskobytrickeho-samoapravneho-kraja

Dátum začiatku zverejnenia:  9.12.2021

Dátum ukončenia zverejnenia:   23.12.2021

Zoznam aktualít

OČKOVANIE proti COVID-19
COVID-19
OZNÁMENIE o zrušení trvalého pobytu
Veľa šťastia a zdravia prajeme v Novom roku 2022 všetkým obyvateľom našej obce......Erőt, egészséget és sok boldogságot kívánunk községünk minden lakosának a 2022 évben
Oznámenie o strategickom dokumente "ZELENÝ KRAJ-Envirostratégia BBSK"
HARMONOGRAM zberu odpadu na rok 2022
Ambulancia všeobecného lekára Veľká nad Ipľom
Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec
Zaburenenie pozemkov - UPOZORNENIE
VÝZVA pre vlastníkov lesných pozemkov
ZÁKAZ VYPAĽOVANIA
INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ: Návrh strategického dokumentu ÚZEMNÝ PLÁN MESTA LUČENEC variant A, variant B
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020
Harmonogram vývozu odpadu rok 2021
Oznámenie o zaradení časti nárazníkovej zóny Juh do vysokorizikovej zóny (Part I) vo vzťahu k africkému moru ošípaných
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ ZBOR
Oznam pre vlastníkov psov o povinnosti zabezpečiť trvalé označenie psa transpondérom
Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec OZNAM Registrácia chovateľov ošípaných
Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec "Informovanie občanov o podmienkach zabíjania zvierat pre súkromnú domácu spotrebu"
UPOZORNENIE ČOV-P.DRAVCE
ENVIPAK : Ako správne triediť odpad
Oznámenie obce o dostupnosti k nahliadnutiu do Zbierky zákonov SR
Oznámenie SSE - distribúcia a.s. Lučenec