Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Oznámenie SSE - distribúcia a.s. Lučenec

     Podľa ustanovenia §43 bod.4,odst) a. až f. zákona č.251/2012 Zákon  o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov  je        SSE, a.s. zo zákona oprávnená odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení.

 

     Podľa zákona o energetike je zakázané pod elektrickým vedením:

     a)  zriadovať stavby, konštrukcie a skládky,

     b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre,

     c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre vo vzdialenosti do 2 metrov od krajného vzdušného vedenia,

     d)  uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,

     e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,

     f) vykonávať akékoľvek činnosti orozujúce elektronické vedenia.

Zoznam aktualít

Pozvánka na ustanovujúce a prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva Pan.Dravce dňa 24.novembra 2022 o 18:00 hod v knižnici OÚ
Referendum 2023
Kampaň - Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľudmi
Oznámenie - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
DEŇ ÚCTY K STARŠÍM 19.novembra 2022 o 14:00 hod.
Verejná vyhláška Poľovnícke združenie Počúvadlo Lučenec
Oznámenie o dražbe (D 5091522)
VÝRUB DREVÍN: Informácia
OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE: Integrovaná územná stratégia Udržateľného mestského rozvoja Lučenec 2022-2027 (2030)
Voľby 2022 do samosprávy obcí a samosprávy krajov
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 22.6.2022-do odvolania
UPOZORNENIE PRE SENIOROV !!!
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021
COVID-19
HARMONOGRAM zberu odpadu na rok 2022
Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec
Zaburenenie pozemkov - UPOZORNENIE
VÝZVA pre vlastníkov lesných pozemkov
ZÁKAZ VYPAĽOVANIA
Oznámenie o zaradení časti nárazníkovej zóny Juh do vysokorizikovej zóny (Part I) vo vzťahu k africkému moru ošípaných
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ ZBOR
Oznam pre vlastníkov psov o povinnosti zabezpečiť trvalé označenie psa transpondérom
Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec OZNAM Registrácia chovateľov ošípaných
Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec "Informovanie občanov o podmienkach zabíjania zvierat pre súkromnú domácu spotrebu"
UPOZORNENIE ČOV-P.DRAVCE
ENVIPAK : Ako správne triediť odpad